Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski, gm. Węgorzewo, Węgorzewo, ul. Portowa 1

Kategorie: Muzea: Etnograficzne, Regionalne, Skanseny

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie powołano w 1991 roku, powstało na bazie zbiorów dawnego Powiatowego Domu Kultury i prowadzonej pod jego egidą Izby Regionalnej w Ogonkach. Od 2006 roku MKL jest jednostką samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Mieści się w zabytkowym budynku z pierwszej połowy XVIII w.

Działania placówki koncentrują się na kulturze ludowej grup etnicznych i narodowościowych zamieszkujących Polskę północno-wschodnią. Gromadzone są tu muzealia z obszaru Mazur, Warmii oraz z terenów macierzystych dzisiejszych mieszkańców tego regionu. W zbiorach znajdują się przedmioty codziennego użytku, sprzęt gospodarczy, tkaniny i odzież, akcesoria obrzędowe, rękodzieło, sztuka ludowa. Wśród nich wyróżniają się obrazy Tymoteusza Muśki, rzeźby Stanisława Cierniaka, Aleksandra Słomińskiego, Jana Girwidza, Stanisława Reka oraz bogata kolekcja unikalnych pisanek, wycinanek, kwiatów z tkanin i bibułki.

Obok zabytków etnograficznych w zbiorach muzeum znajdują sie też zabytki historyczne i archeologiczne. 

Z muzeum sąsiaduje Park Etnograficzny nad Węgorapą. Eksponowane są tutaj m.in. tradycyjne budowle mazurskie – drewniane chaty z Krzyżewa (pow. ełcki) i Woźnic (pow. mrągowski), drewniana remiza z Ołownika i szachulcowa kuźnia z Zabrostu Wielkiego (pow. węgorzewski) oraz murowany dom z Węgorzewa. W skansenowskich pomieszczeniach działają pracownie rękodzielnicze: tkacka, plastyki obrzędowej i kwiatów artystycznych, nowoczesna pracownia garncarska. Prowadzone są tu zajęcia i szkolenia rękodzielnicze dostosowane do wieku i umiejętności kursantów (lekcje muzealne, zielone szkoły, kursy zawodowe).

Muzeum prowadzi badania naukowe, współpracując między innymi z ośrodkami akademickimi w Toruniu, Warszawie, Wrocławiu oraz muzeami i placówkami badawczymi w kraju i za granicą. Organizuje konferencje i seminaria naukowe oraz popularno-naukowe. Działa tu biblioteka naukowa gromadząca różnojęzyczne publikacje etnograficzne, historyczne, archeologiczne.

MKL jest organizatorem cyklicznego, największego i najstarszego wśród tego typu wydarzeń w regionie Międzynarodowego Jarmarku Folkloru (zawsze w pierwszy weekend sierpnia).

Muzeum Kultury Ludowej w sezonie letnim (od 15 czerwca do 15 września) czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, w soboty i niedziele oprócz świąt w godz. 10.00-18.00. W pozostałym czasie MKL działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w soboty i niedziele poza sezonem zwiedzanie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Tel.: 87 427 52 7887 427 32 42 

(wg: http://www.muzeum-wegorzewo.pl/o_muzeum/o_muzeum.htm)
Fot. Anna Styrańczak, Karol Kładko/Biuro Promocji UM w Węgorzewie

 

Strona Muzeum Kultury Ludowej:

http://www.muzeum-wegorzewo.pl/

Wirtualny spacer


Zdjęcia:

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl