kościół pw. Św. Krzyża w Węgorzewie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski, gm. Węgorzewo, Węgorzewo, ul. 11 Listopada 14

Kategorie: Obiekty sakralne: Świątynie

Świątynia ewangelicka stanowiąca część zabudowań dawnego zakładu charytatywno-opiekuńczego Bethesda (założonego w 1880 przez hrabinę Annę Lehndorff). Placówka pełniła rolę przytułku dla ubogich, ułomnych i niewidomych. Po rozbudowie tego obiektu przez kuratora, pastora Hermanna Adalberta Brauna w skład Bethesdy wchodziło 35 budynków, a ośrodek stał się jednym z największych w regionie zakładów opiekuńczo-uzdrowiskowo-edukacyjnych).

Kamień węgielny pod świątynię położono 2 października 1930 r. Zabytek mieści się przy ulicy 11 Listopada 14. Wybudowany z czerwonej cegły w uproszczonym stylu nawiązującym do neogotyku. Jest to dwupoziomowa, salowa budowla z wydzielonym prezbiterium  na planie prostokąta. Nad wejściem wznosi się masywna dzownnica na planie prostokąta, kryta czterospadowym dachem. Wnętrze kryte drewnianym stropem, pozbawione typowych dla kościołów ewangelickich empor. Obecnie prezbiterium oddziela od nawy drewniany ikonostas o nowoczesnych formach.

Z dawnego wyposażenia zachowały się ławki, witraże oraz wielki drewniany krucyfiks w prezbiterium. Ewangelicy użytkowali kościół do 1983 roku, kiedy to świątynia została wydzierżawiona (a potem, w 1998 r., odkupiona) przez grekokatolików (wiernych obrządku bizantyjsko-ukraińskiego). Wierni parafii pw. Św. Krzyża to w przeważającej większości Ukraińcy, licznie zamieszkujący Węgorzewo i okolice (przesiedleni tu w 1947 r. w ramach akcji "Wisła" i potomkowie przesiedleńców).

W świątyni co roku w styczniu odbywa się Regionalny Przegląd Kolęd, Wertepów i Szczedriwek, a jesienią − Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej.

Strona parafii: http://cerkiew.org/wegorzewo/ 

(as/BP, wg Wikipedii)
Fot. Paweł Mrozowski, Anna Styrańczak

Zdjęcia:

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl