pomnik i cmentarz żołnierzy radzieckich

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski, gm. Węgorzewo, Węgorzewo, Węgorzewo

Kategorie: Pomniki: Obelisk

Pomnik poświęcony pamięci 318 żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli w walkach niemiecko-sowieckich w styczniu 1945 r. i już po przejściu frontu. Twórcą wykonanego z betonu, wysokiego na 6,8 m monumentu jest nieżyjący już olsztyński rzeźbiarz Ryszard Wachowski. Odsłonięcie pomnika miało miejsce 7 listopada 1968 r.

Góra Konopki (zwana też Diablą Górą), na której stoi obiekt, usytuopwana jest tuż przy drodze krajowej 63 Węgorzewo - Giżycko. Znajdują się tu dwie zbiorowe mogiły. Budowę nekropolii rozpoczęto tuż po wojnie w ramach porządkowania grobów wojennych w powiecie węgorzewskim. Ciała żołnierzy przetransportowano tu z najbliższych okolic Góry Konopki, ale także z terenu miasta i okolicznych miejscowości, oddalnych nawet o kilkanaście kilometrów (m.in. z Trygortu, Stulich, Wesołowa). Ekshumacje trwały do końca lat 50. ubiegłego stulecia, cmentarz na Górze Konopki szybko okazał się zbyt mały, wielu poległych żołnierzy pochowano poza Węgorzewem, m.in. Giżycku.

O pochowanych tu żołnierzach wiadomo niewiele, wyrywkowe dane znane są zaledwie dla kilkunastu pochówków. Najprawdopodobniej to wcieleni do oddziałów specjalnych Armii Czerwonej (wysyłanych na pierwszą linię frontu) Rosjanie, Litwini, Białorusini, a także Polacy. 

 

* * *

 

Warto wiedzieć, że Góra Konopki to miejsce ciekawe kulturowo, osnute starymi, barwnymi podaniami mazurskimi. Legenda o Konopce, Konopkowej i diable, którego sprytna baba latem miała zaprząc do sań ma kilka wersji, znaleźć ją można w wielu publikacjach.

as/Biuro Promocji UM w Węgorzewie (korzystałam m.in. z książki "Góra Konopki" Jerzego M. Łapy, Węgorzewo 2010 r.)
Fot. Anna Styrańczak/Biuro Promocji UM w Węgorzewie

Zdjęcia:

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl