Jesienne Arabeski na deskach WCK

V Międzynarodowy Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Jesienne Arabeski w Węgorzewskim Centrum Kultury, 4 listopada 2016 r.

Wystąpiły zespoły taneczne z Węgorzewa − działające w klubie 11. Mazurskiego Pułku Artylerii (Miniaturka, MiniDance i Trzy Czwarte, podopieczni instruktorki Grażyny Wojtkiw) i w WCK (Impuls i Amir, uczniowie instruktorki Katarzyny Rakowskiej oraz Zespół Tańca Ludowego Czeremosz trenujący pod okiem Wołodymyra Deneki), a także grupy z Mińska na Białorusi: Zoroczky, Suzorje, Tapatuszki i z Ukrainy: Flamingo (Kijów), Dytynstwo (Odessa), Perwocwit (Kijów).

Festiwal miał formułę konkursu. Zwycięzcy - zespół Flamingo - zostali wytypowani do udziału w zimowej edycji Arabesek we Francji, zespół Suzorje z kolei otrzymał certyfikat upoważniający do udziału w XXII Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych w Węgorzewie.

Organizator: Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce Czeremosz w Węgorzewie; Stowarzyszenie Barwinok w Kijowie (Ukraina)

Fot. Anna Styrańczak

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl