Lipcowa sesja węgorzewskiej rady miejskiej: jednogłośnie, z akcentem na drogi, ronda i z hejnałem i w tle

 (link otworzy duże zdjęcie)

W środę, 26 lipca, odbyła się sesja Rady Miejskiej w Węgorzewie. Jednogłośnie (14 głosami, nieobecna radna Aleksandra Kiełczewska) przyjęte zostały wszystkie zaplanowane pod głosowanie uchwały, a także ta dołączona do porządku obrad przez przewodniczącego RM Tomasza Wierzchowskiego − w sprawie nadania nazw rondom na drodze wojewódzkiej nr 650. Oba obiekty znajdują się w pobliżu miejscowości Przystań (przed i za wiaduktem kolejowym), odtąd nosić będą nazwy: im. Kurta Obitza (rondo na rozwidleniu dróg w stronę Kętrzyna i do Węgielsztyna) oraz im. Braci Ejsmontów (rondo przy punkcie widokowym na jezioro Przystań).

− Ci chłopcy [żeglarze Mieczysław i Piotr Ejsmontowie] na każdym kroku podkreślali swoją polskość. Aktem wielkiej odwagi było w 1968 roku ustanowienie bandery Wolnych Polskich Żeglarzy, z wizerunkiem Orła Białego (w niedługim czasie szanowanej na całym świecie). W zeszłym roku nazwisko braci Ejsmontów odnotowano w Encyklopedii Oksfordzkiej. Nazwanie ronda ich imieniem jest ze wszech miar uzasadnione − mówił Jerzy Tyszko, komandor Klubu Morskiego LOK w Węgorzewie, jeden z inicjatorów uwiecznienia postaci wielkich żeglarzy na mapie dróg.

Plaża, kamery, wspomnienie po moście
i podatki bez zmian

Inne podjęte uchwały dotyczą: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgielsztyn – plaża, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2017-2020 (w której ujęto zakup dwóch kamer termowizyjnych dla jednostek OSP w Węgorzewie i Radziejach) oraz zwiększenia puli na remonty dróg o 60 tys. zł w tegorocznym budżecie gminy. Jedna z uchwał to uchylenie innej, podjętej w 2014 roku "w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu Węgorzewskiego". Chodzi o przęsła pozostałe po zdemontowanym moście na Węgorapie przy ulicy Słowackiego, przekazane powiatowi. Metalowe elementy miały być wykorzystane przy remoncie mostu w Jakunowie, obiekt został odnowiony, ale jego drewnianą konstrukcję zachowano. Dodajmy, że w inwestycji finansowy udział brała też gmina Węgorzewo.

− Stare przęsła zalegają w pobliżu oczyszczalni ścieków. Koniecznie należy je stamtąd usunąć! Najlepiej sprzedać jako złom − wnioskował zawsze czujny jeśli chodzi o ekonomię radny Dymitr Pietrasz, szef komisji rewizyjnej (który nieco później miał jeszcze przytoczyć wyliczenia gminnego areału: "264 ha niewykorzystanych działek gminnych na terenie sołectw – może trzeba je wydzierżawić?! Sprzedać? Na pewno należy przeanalizować, które parcele są nam potrzebne!").

I jeszcze jedna, istotna uchwała: 26 lipca węgorzewscy radni pozytywnie zaopiniowali założenia polityki społeczno-gospodarczej gminy Węgorzewo na 2018 rok. W dokumencie znalazł się m.in. zapis o niepodwyższaniu w przyszłym roku podatków i opłat lokalnych.

− Stabilna sytuacja finansowa i rozwój gminy sprawiają, że już kolejny rok z rzędu nie mamy konieczności podwyższania tych stawek − mówi burmistrz Węgorzewa Krzysztof Piwowarczyk.

 

Przyjęte 26 lipca uchwały z załącznikami i uzasadnieniami oraz informacje do wglądu w biurze rady w urzędzie miejskim w Węgorzewie (pok. nr 54, II piętro). Tel.: 87 427 54 54; e-mail: rada@wegorzewo.pl

Uchwała w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2018 rok w załączniku poniżej


Wśród informacji przedstawionych podczas środowego posiedzenia znalazło się podsumowanie tegorocznych remontów dróg w gminie Węgorzewo, przegląd powiatowych inwestycji drogowych, a także ocena realizacji wniosków komisji stałych rady (przewodnicząca komisji spraw społecznych Olga Jasionowska: "bez uwag, wszystkie wnioski zrealizowane").

Drogie drogi
i plany na przyszłość

Naprawy dróg gminnych pochłonęły w tym roku ponad 400 tys. zł − relacjonował radny Janusz Urban, szef komisji gospodarczej. −  Dodajmy, że drogi remontowane są solidnie, ich niszczenie między okresami kolejnych napraw jest na tyle nieznaczne, że nie zdarza się, by trzeba było działania te powtarzać. Inwestycje powiatowe (niebagatelne, warte 2,5 mln zł) − remont dróg od skrzyżowania za Maćkami do Pawłowa i od Rudziszek do Łęgwarowa − przyniosły gminie niemal dziesięć kilometrów nowych nawierzchni.

Plany na przyszłość? Coraz wyraźniejsze. Mamy budżetowy półmetek, czas pierwszych przymiarek do wyliczania przyszłorocznych portfeli. Wspomniała o tym obecna na sesji starosta Powiatu Węgorzewskiego Halina Faj:

− Przymierzamy się m.in. do termomodernizacji budynku starostwa, która będzie kosztować 1 mln 700 tys. zł (90% to dofinansowanie w ramach programu unijnego Polska-Rosja 2014-2020). Do połowy września mamy zamiar złożyć wnioski o dofinansowanie remontów dróg Prynowo-Brzozowo (od drogi krajowej nr 63 przez samo Prynowo) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL). Drugi plan to remont mostu sztynorckiego (w przygotowaniu wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa), niewykluczone, że we współpracy z Lasami Państwowymi.

Co z basenem, orlikiem,
Turystyczną i Klonową?

Zapytania radnych − tych nigdy nie brak − tym razem wybrzmiały bez wzmocnienia multimedialnego, choć tradycyjnie krążyły blisko dróg. Radny Andrzej Janulewicz upominał się o naprawę Klonowej w Kolonii Rybackiej oraz wymiecenie piasku i żwiru (naniesionego przez wodę po deszczach) ze ścieżki rowerowej, radny Grzegorz Pykała z kolei naciskał w sprawie uporządkowania nawierzchni ulicy Turystycznej po zakończonych tu pracach ziemnych (Paweł Pytel, prezes ZUK w Węgorzewie: "W tym tygodniu zainstalowane tu oświetlenie zostanie próbnie włączone. W przyszłym tygodniu wszystko wróci do normy").

Radny Zbigniew Kozłowski wywołał temat nagłaśniany już nieraz na tej sali: remont drogi w Ruskiej Wsi.

− Niestety, ta droga nie ma szczęścia. Nie udało się pozyskać środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w NPPDL znalazła się na liście rezerwowej – jednak ceny robót drogowych wzrosły, więc na dofinansowanie z oszczędności nie można liczyć − mówił Krzysztof Piwowarczyk i wyjaśniał (powtarzając ustalenia ze spotkania z sołtysami sprzed kilku godzin): − Środki przeznaczone w budżecie na wkład własny gminy w realizację tej inwestycji (600 tys. zł) można przeznaczyć na skromniejszy remont − jaki, w jakiej technologii, to warto przeanalizować i skonsultować z mieszkańcami Ruskiej Wsi.

O trawie wyjątkowo
bez multimediów

Radny Włodzimierz Tymoszczuk dopytywał prezesa ZUK-u o pomysł na usuwanie trawy spomiędzy kwiatów zasadzonych na rondzie (Paweł Pytel: "wkopiemy folię. Pionowo. Tak, aby kosiarka mogła ciąć tylko trawę"), radny Grzegorz Pykała − starostę Halinę Faj o basen w kompleksie liceum ogólnokształcącego (nieużytkowany publicznie ze względu na wysoki koszt utrzymania), a burmistrza Krzysztofa Piwowarczyka o funkcjonowanie ośrodka wypoczynkowo-sportowego na wydzierżawionym terenie w Przystani (oddany do użytku, odmieniony nie do poznania już działa).

O ośrodku w Przystani napiszemy w osobnym poście

Pykała wspomniał też o barierkach przy ścieżce pieszo-rowerowej nad Węgorapą vis a vis portu Żeglugi Mazurskiej i ekomariny (pisemna odpowiedź Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie: należy poczekać do realizacji projektu programu przebudowy infrastruktury na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich).

I jeszcze jeden temat: godziny otwarcia węgorzewskiego orlika (dlaczego dopiero od 15.00? − wnikał radny Zbigniew Kozłowski. Mariusz Niedziółka, kierownik OSiR-u: "Wcześniejsze godziny to latem zwykle skwar. Ale jeśli prognozy się utrzymają, w sierpniu rozważymy wcześniejsze otwarcie obiektu").

*

Miłym, muzycznym, akcentem podczas lipcowego posiedzenia była prezentacja na żywo nowo wybranego hejnału Węgorzewa. Kompozycję odegrał Grzegorz Wierzbicki, uczeń Węgorzewskiej Akademii Muzyki, trębacz w węgorzewskiej orkiestrze dętej, trębacz w Small Band. 

O hejnale piszemy tu:

http://wegorzewo.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/117258/hejnal_wegorzewa_to_kompozycja_na_trabke_jakuba_kraszewskiego_za


O terminie kolejnej sesji Rady Miejskiej w Węgorzewie

wkrótce poinformujemy na tej stronie oraz w Gazecie Węgorzewskiej


(as/BP)
Fot. Anna Styrańczak (BP/UM)

Opublikowano: 26 lipca 2017 18:53

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Filmy:

Załączniki:

Zaopiniowanie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2018 rok [50.62 KB]

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 1047

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl