Od przemocy wobec kobiet do praw człowieka: kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Sprawdź, gdzie szukać wsparcia

 (link otworzy duże zdjęcie)
Trwa międzynarodowa kampania 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Akcja na rzecz poszkodowanych kobiet i dziewcząt organizowana jest na całym świecie. Co roku rozpoczyna się 25 listopada, kiedy przypada (ustanowiony w 1999 r. przez ONZ) Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, a kończy 10 grudnia, w Dniu Praw Człowieka (także wyznaczonym perzez ONZ, w 1950 r.).

Kampania została zainicjowana w 1991 r. przez przez Women's Global Leadership Institute przy amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

Przemoc wobec kobiet stanowi jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji ze względu na płeć. Jest to problem powszechny – według badań FRA co piąta kobieta w Polsce jest ofiarą przemocy, jednak biorąc pod uwagę metodologię badań, liczba ta może być niedoszacowana − czytamy na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Najczęstsze formy? Przemoc fizyczna (bicie, popychanie, policzkowanie), przemoc psychiczna (wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, poddawanie stałej krytyce, ograniczanie kontaktów z bliskimi), przemoc seksualna (wymuszanie pożycia seksualnego), przemoc ekonomiczna (zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych).

W Węgorzewie w kampanię włączyły się członkinie grupy obywatelskiej Dziewuchy Dziewuchom Węgorzewo. Z ich inicjatywy na słupach pojawiły się plakaty, między innymi ten z hasłem: "Winę ponosi sprawca, nie ofiara" − przypomnienie o założeniu, które wciąż bywa kwestionowane (obwinianie poszkodowanych kobiet, ignorowanie, niewiara i bagatelizowanie ich zeznań, obojętność,  odmowa pomocy).

Kampania 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć na FB: www.facebook.com/16dniprzeciwprzemocy/

O kampanii na stronie RPO: www.rpo.gov.pl/pl/content/%E2%80%9E16-dni-przeciw-przemocy-wobec-kobiet%E2%80%9D

Przypominamy, że 2 grudnia (sobota), w godz. 9.00-11.00 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie zaprasza na dzień otwartych drzwi, zorganizowany w ramach ogólnoświatowej kampanii Biała Wstążka (największa na świecie kampania przeciw przemocy wobec kobiet skierowana do mężczyzn). Dyżur pełnić będą: pracownik socjalny, policjant, kurator sądowy oraz przewodniczący gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Więcej na ten temat: http://wegorzewo.pl/wiadomosci/4/wiadomosc/124288/otwarte_dni_w_ramach_kampanii_biala_wstazka_doswiadczasz_przemoc

Jesteś ofiarą przemocy? Zadzwoń, przyjdź. W ulotce do pobrania poniżej tekstu podajemy instytucje udzielające wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przemocą i uzależnieniami.

(as/BP)
Ilustracja: Marta Frej (mem),
Fot. Dziewuchy Dziewuchom Węgorzewo

Opublikowano: 01 grudnia 2017 16:45

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

Ulotka [418.57 KB]

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 162

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl