Zasady nadawania nazw ulic do przeróbki, środki na dowóz dzieci, telepomoc i organizacje pozarządowe do rezerwacji. Inwestycje podsumowane

 (link otworzy duże zdjęcie)
Za nami XLIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzewie. Pięć z przygotowanych na 24 stycznia uchwał przyjęto jednomyślnie, za to głosy radnych zdecydowanie podzieliła decyzja o zmianie uchwały z 2010 r. w sprawie systemu nadawania nazw dróg publicznych i placów w gminie Węgorzewo.

Nowelizacja, która przeszła ośmioma głosami "za", ma znieść paragraf zakładający "karencję" co najmniej pięciu lat od śmierci osoby, której imieniem ma być "ochrzczona" ulica (plac, rondo). Z inicjatywą takiego dostosowania zasad do bieżących potrzeb (w odpowiedzi na jeden z wniosków o nazwanie nowo wybudowanego ronda w Węgorzewie) wystąpili radni: Aleksandra Kiełczewska (za), Włodzimierz Tymoszczuk (na sesji 24 stycznia nieobecny), Krzysztof Świrski (za) i Dariusz Wasilewski (za). W głosowaniu pomysł poparli także radni: Olga Jasionowska, Zbigniew Kozłowski, Dymitr Pietrasz, Janusz Urban i Tomasz Wierzchowski, wstrzymali się radni: Danuta Czumaj, Małgorzata Hamadyk, Andrzej Janulewicz, Grzegorz Pykała i Jacek Sobczak.

− Uważam, że podjęte już uchwały należy modyfikować z wielką ostrożnością i szacunkiem dla ich twórców. Nie powinniśmy się kierować nagłym impulsem. Zresztą w tej sprawie do rady wpłynęły dwa pisma (w tym jedno od byłych radnych) z apelem o nieuchylanie dokumentu z 2010 r. Myślę, że to głosy węgorzewian godne uwagi − mówi radny Edward Ożga, jedyny na sesyjnej sali przeciwny zaproponowanej zmianie.

Czego dotyczą inne, podjęte podczas środowej sesji uchwały?

 • trzy uchwały to regulacje związane z funkcjonowaniem klas pierwszych i przedszkoli − obowiązek samorządów po wejściu w życie nowego Prawa Oświatowego;
 • zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo to przesunięcia wydatków między rozdziałami (z bieżących na majątkowe);
 • zmiana w budżecie gminy Węgorzewo na rok 2018 wprowadzona została celem zabezpieczenia środków na: dowóz uczniów do szkół, wprowadzenie pilotażowego programu telepomocy w gminie Węgorzewo (6,7 tys zł, projekt realizowany wspólnie z innymi samorządami), dotacje dla organizacji pozarządowych oraz budowę otwartej strefy aktywności fizycznej (200 tys. zł z budżetu gminy, plus dofinansowanie z budżetu państwa w ramach rządowego programu)

O pilotażowym profgramie teleopieki: http://wegorzewo.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/127265/sos_prosze_o_pomoc_pilotazowy_program_teleopieki_w_gminie_wegorz

W programie obrad 24 stycznia znalazły się także informacje na temat opieki zdrowotnej w gminie Węgorzewo oraz stanu zagrożenia narkomanią wśród młodzieży ("Profilaktyka przynosi efekty. Zagrożenia nie ma" − raportowała przewodnicząca rajcowskiej komisji ds. społecznych Olga Jasionowska; "Zagrożenie jest. Dotyczy głównie młodych, już dorosłych" − dementowała dyrektorka Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie, Agnieszka Szałko), a także na temat działania Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Węgorzewie.

− Ubiegły rok to mnóstwo działań. Projekt promocyjny Siedem Cudów Mazur, promocja gospodarcza regionu, promocja trasy rowerowej Green Velo i generalnie turystyki rowerowej, współorganizacja imprez, materiały reklamowe, wydawnicze, obsługa turystów, działalność redakcji biura − długo by wymieniać. A wszystko to w rękach trzech osób zatrudnionych w Biurze Promocji i Informacji Turystycznej! Dodam, że IT w 2017 roku odwiedziło 8 tysięcy 257 osób (liczba ta z roku na rok rośnie mniej więcej o tysiąc) − informowała radna Jasionowska i chwaliła: − Kawał dobrej roboty.

I jeszcze jedna wśród sesyjnych informacji: inwestycje '2017. Temat bilansował szef komisji gospodarczej rady miejskiej Janusz Urban:

− To nie był łatwy rok. Gmina Węgorzewo w 2017 roku zrealizowała 56 zadań inwestycyjnych, w tym 33 zakończyła, reszta to zadania wieloletnie lub (zasadnie) finalizowane w tym roku.  

 

Najważniejsze inwestycje gminy Węgorzewo zamknięte w ubiegłym roku:

 • przebudowa ul. Letniskowej w Ogonkach (wkład finansowy gminy: 72,5 tys. zł)
 • wymiana nawierzchni parkingu przy ulicy Zamkowej 24 w Węgorzewie (całość sfinansowana z budżetu gminy: 41,5 tys. zł)
 • przebudowa drogi w Ruskiej Wsi (całość sfinansowana z budżetu gminy: 634,9 tys. zł)
 • przebudowa drogi w Maćkach (całość sfinansowana z budżetu gminy: 568,7 tys. zł)
 • wymiana nawierzchni drogi gminnej w Janówku i fragmentu nawierzchni drogi gminnej w Węgorzewie (wkład gminy na remont drogi w Janówku: 183,3 tys. zł, remont drogi stanowiącej jej przedłużenie: 45,9 tys. zł)
 • rewitalizacja skweru przy ul. Zamkowej 22 (całość sfinansowana z budżetu gminy: 62,7 tys. zł)
 • budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Węgorzewo (całość sfinansowana z budżetu gminy: 137,2 tys. zł)
 • przebudowa ciągu pieszego przy budynku Pionierów 3 w Węgorzewie (wkład finansowy gminy: 19,7 tys. zł)

 

Gośćmi węgorzewskich radnych podczas sesji 24 stycznia byli m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Węgorzewie oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Węgorzewie.

− Mamy za sobą pierwszą sesję i spotkanie robocze. Plany na ten rok? Na pewno kontynuacja dotychczasowych cyklicznych przedsięwzięć, ale też: festyn na Dzień Dziecka z konkursami, organizacja kina pod gwiazdami, urządzenie ścianki graffiti i akcje z okazji stulecia niepodległości Polski − relacjonowała Magdalena Dudys, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Węgorzewie. − Nawiązaliśmy kontakt z młodymi samorządowcami z Giżycka, Choszczna, Zakopanego, będziemy wymieniać się doświadczeniami. Już podjęliśmy współpracę z węgorzewskim Biurem Promocji, a także ze stowarzyszeniem Otwarte Jeziora.

Informacja o pierwszej sesji MRM w Węgorzewie VI kadencji: http://wegorzewo.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/126503/wiecej_kolorow_aktywnosci_w_szkolach_i_swiatla_na_ulicach_mlodzi

 

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Węgorzewie odbędzie się 28 lutego 2018 r. (środa). Zapraszamy

Przyjęte 24 stycznia uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniami do wglądu w biurze rady w urzędzie miejskim w Węgorzewie (pok. nr 54, II piętro). Tel.: 87 427 54 54; e-mail: rada@wegorzewo.pl 

Przypominamy, że w piątek, 26 stycznia, o godz. 13.00 na sesję zaprasza Rada Powiatu w Węgorzewie (w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie przy ul. 3 Maja 17B). W porządku obrad m.in. informacja na temat kluczowych zmian wprowadzanych nową ustawą Prawo Wodne dla organów administracji samorządowej oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Węgorzewskiego w II półroczu 2017 roku

(as/BP)
Na zdjęciu u góry od lewej: Małgorzata Hamadyk, radny Krzysztof Świrski, skarbniczka gminy Węgorzewa Danuta Michałowska, tyłem radny Edward Ożga
Fot. Anna Styrańczak (BP/UM)

Opublikowano: 25 stycznia 2018 17:22

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 857

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl