Zgłoś azbest do usunięcia mazurskiemu „śmieciowemu” związkowi gmin

 (link otworzy duże zdjęcie)

Mazurski Związek Międzygminny − Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku przyjął obowiązek usuwania azbestu (dotychczas spoczywający na gminie). Ponieważ dokumenty w sprawie dofinansowania zadania (ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) muszą zostać złożone do końca tego miesiąca, wnioski o usuwanie azbestu przyjmowane są do 21 marca – w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (ul. Zamkowa 3, I piętro, pok. 36) lub w biurze obsługi klienta MZM-GO w Giżycku przy ulicy Pocztowej 2). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
punkt obsługi klienta: ul. Pocztowa 2 w Giżycku
tel. do biura obsługi klienta: 87 428 43 38, -40, -42
tel. do sekretariatu: 87 429 13 74
e-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl
http://mzmgo.mazury.pl (tu także formularz kontaktowy)

 

Dotacje będą udzielane na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe (PZD), jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółki prawa cywilnego i handlowego.

Projekt przewiduje demontaż pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie (składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku).

Dotacje wynoszą do 85% kosztów kwalifikowanych, do 300 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest (pozostałą część kosztów zadania pokrywa wnioskodawca). Uwaga: dofinansowanie nie obejmuje nowego pokrycia dachowego.

Formularz wniosku o zakwalifikowanie do programu dotacyjnego w załączniku poniżej.

(as/BP)
Fot. Internet

Opublikowano: 12 marca 2018 09:20

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Regulamin [2.61 MB]

Wniosek [167.57 KB]

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 348

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl