O odnawialnych źródłach energii z przedstawicielami resortu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wiceminister energii odpowiedzialny za negocjacje z Unią Europejską Michał Kurtyka oraz wiceminister energii powołany do spraw energetyki Andrzej Piotrowski byli gośćmi węgorzewskich władz powiatowych w poniedziałek, 2 maja. W spotkaniu poświęconym odnawialnym źródłom energii udział wzięli przedstawiciele gminnych samorządów powiatu (w tym burmistrz Węgorzewa Krzysztof Pwowarczyk), reprezentanci Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, rolnicy, przedsiębiorcy. 

Tematem posiedzenia był projekt pilotażowego programu, zakładającego utworzenie kilkunastu klastrów (lokalnych mikroklastrów energetycznych, tworzonych przez jednostki samorządowe, przedsiębiorstwa i inne podmioty) zarządzających własnym systemem pozyskiwania energii. 

O ustawie o odnawialnych źródłach energii:

http://odnawialnezrodlaenergii.pl/ustawa-o-oze

as (Biuro Promocji/Urzad Miejski w Węgorzewie)
Na zdjęciu od lewej: wiceministrowie Andrzej Piotrowski i Michał Kurtyka oraz Halina Faj, starosta Powiatu Węgorzewskiego
Fot. Anna Styrańczak (Biuro Promocji/Urzad Miejski w Węgorzewie)

Opublikowano: 03 maja 2016 00:53

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 783

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl