Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: Organizacja czasu wolnego

Do oferty złożonej przez Węgorzewski Klub Karate Kyokushin, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Organizacja zajęć ogólnorozwojowych – cross fit dla osób dorosłych" w wysokości: 500 zł (pięćset złotych)

 

Opublikowano: 15 marca 2017 16:25

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Wyświetleń: 325

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl