Komunikat o zaplanowanym przeprowadzeniu zgromadzenia

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23 kwietnia 2017 r. w godzinach 15:00 – 17:00 w Węgorzewie, na placu przed urzędem Poczty Polskiej przy ul. Zamkowej 9 odbędzie się zgromadzenie, w którym – wg. organizatora – przewidywany jest udział 5 – 10 osób. Celem zgromadzenie będzie:

"Uświadamianie mieszkańców Węgorzewa o problemie aborcji i dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, popularyzacja postaw prorodzinnych i otwartości na życie."

Organizator nie wskazał zagrożeń, które mogą pojawić się w trakcie trwania zagrożenia.


Art. 22 ust. 5. Organ gminy i wojewoda udostępniają niezwłocznie na stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie i które ma zostać zorganizowane na terenie gminy.

Opublikowano: 20 kwietnia 2017 14:41

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Wyświetleń: 480

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl