Komunikat Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie: szlak żeglowny na Wielkich Jeziorach Mazurskich zamknięty

 (link otworzy duże zdjęcie)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poziomy najwyższej wody żeglownej WWŻ (wodowskaz Giżycko: 134 cm, wodowskaz: Pisz 236 cm) zostały przekroczone.

24 kwietnia wynosiły: na wodowskazie w Giżycku − 154 cm, w Piszu − 251 cm). W związku z powyższym nie otwiera się drogi wodnej na systemie Wielkich Jezior Mazurskich i rzece Pisie.

− W praktyce oznacza to, że po naszych jeziorach i rzekach teraz pływamy na własne ryzyko. W razie szkody z pewnością użytkownicy szlaku wodnego nie uzyskają odszkodowania − wyjaśniał 26 kwietnia, podczas spotkania sołtysów gminy Węgorzewo, wicestarosta węgorzewski Krzysztof Kołaszewski.

Z chwilą poprawy warunków hydrologicznych (to znaczy, gdy stany wody osiągną wartość poniżej 134 cm na wodowskazie Giżycko i 236 cm na wodowskazie w Piszu), szlaki żeglowne zostaną otwarte. Zostanie to ogłoszone w odrębnym komunikacie. Uwaga: do momentu otwarcia drogi wodnej znaki nawigacyjne nie obowiązują.

Stany wód na bieżąco: http://www.warszawa.rzgw.gov.pl/OKI/stany_wod.html

Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)nr 10/2017

Na zdjęciach Węgorapa w Węgorzewie i widok na port Keja
Fot. Anna Styrańczak (BP/UM)

Opublikowano: 26 kwietnia 2017 15:42

Kategoria: Komunikaty

Zdjęcia:

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 2508

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl