Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec ZHP, w wysokości 2 000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem:

"EDUKACYJNY OBÓZ DLA MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW ŚRODOWISK POLSKICH W OBWODZIE KALININGRADZKIM"

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30.05.2017 r. na piśmie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, lub pocztą elektroniczną: danuta.abramowicz@um.wegorzewo.pl

 

Opublikowano: 19 maja 2017 12:48

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Załączniki:

Załącznik "Oferta" [5.21 MB]

Wyświetleń: 224

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl