Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych

do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec ZHP, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)
w celu realizacji projektu zatytułowanego: "EDUKACYJNY OBÓZ DLA MŁODZIEŻOWYCH ANIMATORÓW ŚRODOWISK POLSKICH W OBWODZIE KALININGRADZKIM" w wysokości: 2 000 zł (dwa tysiące złotych).

 

Opublikowano: 01 czerwca 2017 11:47

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Wyświetleń: 233

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl