Publikacja oferty realizacji zadania publicznego "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku”

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania publicznego: "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.).

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nazwa oferenta: Węgorzewski Klub Karate Kyokushin

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): "Zajęcia karate jako aktywne spędzanie czasu"

Termin realizacji zadania: od 04.09.2017 r. do 30.11.2017 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 1 700 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Sekretariatu Urząd Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, lub drogą elektroniczną: danuta.abramowicz@um.wegorzewo.pl w terminie do dnia 24.08.2017 r.

 

Opublikowano: 17 sierpnia 2017 16:34

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego [4.33 MB]

Wyświetleń: 169

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl