Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy przed sezonem grzewczym

 (link otworzy duże zdjęcie)
Zbliża się sezon grzewczy. Kominiarze przypominają: komin to niewielki element budynku, ale nieprawidłowo użytkowany, zaniedbany − źródło dużego zagrożenia. Właściciele i zarządcy budynków przed każdym sezonem powinni zlecać przegląd przewodów kominowych.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub złą eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W 2016 r. odnotowano 14266 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 238 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 636 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Pamiętajmy jednak, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi nie tylko pożarem, ale także zatruciem tlenkiem węgla (czadem). W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 r. Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4685 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla (2903 osób poszkodowanych i 61 ofiar śmiertelnych).

O co należy zadbać, zanim ogrzejemy mieszkanie? Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza.

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną Zaproś kominiarza!Prawo budowlane stanowi, że właściciel (czy zarządca budynku) jest zobowiązany co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. 

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy;

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

 

Warto wiedzieć:

  • temperatura palącej się sadzy może przekroczyć 1000 stopni Celsjusza? To ogromne zagrożenie dla życia ludzkiego!
  • w przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową

 

Krajowa Izba Kominiarzy
ul. Grzybowska 87, Concept Tower, 00-844 Warszawa
www.izbakominiarzy.pl

(as/BP)

Opublikowano: 18 września 2017 09:50

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 420

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl