Komunikat o zgromadzeniu "Ratujmy Kobiety"

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że w dniu 3 października 2017 r. w godzinach 15:30 – 18:00 w Węgorzewie, na parkingu przy budynku Poczty Polskiej (ul. Zamkowa 9) odbędzie się zgromadzenie, pod hasłem: "Ratujmy Kobiety"

Wg. organizatora, w zgromadzeniu przewidywany jest udział 20 osób.

Organizator nie wskazał zagrożeń, które mogą pojawić się w trakcie trwania zgromadzenia.


Art. 22 ust. 5. Organ gminy i wojewoda udostępniają niezwłocznie na stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie i które ma zostać zorganizowane na terenie gminy

Opublikowano: 26 września 2017 17:43

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Wyświetleń: 385

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl