Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku”

Rodzaj zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku” zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.).

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

  • Nazwa oferenta: Mazurska Fundacja Edukacyjna ,,Bonus Pastor”
  • Tytuł zadania publicznego: ZIMOWY BIWAK EDUKACYJNY
  • Termin realizacji zadania: od 20.01.2018 r. do 20.02.2018 r.
  • Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 3 700 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Sekretariatu Urząd Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, lub drogą elektroniczną: danuta.abramowicz@um.wegorzewo.pl w terminie do dnia 09.01 - 16.01.2018 r.

Opublikowano: 09 stycznia 2018 10:14

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Załączniki:

Załącznik - oferta [5.66 MB]

Wyświetleń: 131

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl