Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.): „Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę

  • Nazwa oferenta: Uczniowski Klub Sportowy "Sokół"
  • Tytuł zadania publicznego: "Aktywny udział jako forma Kultury fizycznej podczas mitingów halowych, oraz halowych mistrzostw Polski w lekkiej atletyce”
  • Termin realizacji zadania: od 20.01.2018 r. do 20.02.2018 r.
  • Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 4 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Sekretariatu Urząd Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, lub drogą elektroniczną: danuta.abramowicz@um.wegorzewo.pl w terminie do dnia 09.01 - 16.01.2018 r.

Opublikowano: 09 stycznia 2018 15:19

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Załączniki:

Załącznik - oferta [6.4 MB]

Wyświetleń: 113

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl