Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.): "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę:

  • Nazwa oferenta: Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy ,,Vęgoria”
  • Tytuł zadania publicznego: ,,FIGHT FOR VICTORY WĘGORZEWO 2018”
  • Termin realizacji zadania: od 05.01 2018 r. do 10.02 2018 r.
  • Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 10 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Sekretariatu Urząd Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, lub drogą elektroniczną: danuta.abramowicz@um.wegorzewo.pl w terminie do dnia 09.01. - 16.01.2018 r.

Opublikowano: 09 stycznia 2018 15:24

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Załączniki:

Załącznik - oferta [5.16 MB]

Wyświetleń: 102

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl