Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

do oferty złożonej przez Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy ,,Vęgoria”, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego:

"FIGHT FOR VICTORY WĘGORZEWO 2018" w wysokości: 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

 

Opublikowano: 17 stycznia 2018 15:02

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Wyświetleń: 88

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl