Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Oerty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokół”, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego:

"Aktywny udział jako forma Kultury fizycznej podczas mitingów halowych, oraz halowych mistrzostw Polski w lekkiej atletyce" w wysokości: 4 000 zł (cztery tysiące złotych)

 

Opublikowano: 18 stycznia 2018 14:44

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Wyświetleń: 57

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl