• 13.09.2017 Przetargi

  2017-09-12 Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi w miejscowości Ruska Wieś gm. Węgorzewo"

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Ruska Wieś o nawierzchni gruntowej, na drogę o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, przełożenie i ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej i żwirowych. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Długość przebudowywanej drogi wynosi około 1 287 m o szerokości 5 m. (Treść ogłoszenia patrz załącznik)
 • 12.09.2017 Przetargi

  2017-09-12 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny we wsi Sztynort Mały gm. Węgorzewo

  Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: gm. Węgorzewo, obr. geod. Pniewo, lokal nr 1 poł. we wsi Sztynort Mały 4 Numery ewidencyjne i powierzchnie działek oraz nr ksiąg wieczystych: 1/12 część w działce nr 15/64 o powierzchni całkowitej 380 m2 – kw nr OL2G/00011292/5, 1/30 część w działce nr 15/66 o pow. całkowitej 278 m2 – kw nr OL2G/00011295/6, 1/40 część w dz. nr 15/60 o pow. całkowitej 18163 m2 – kw nr...
 • 12.09.2017 Przetargi

  2017-09-12 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Węgielsztyn, gmina Węgorzewo

  Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Węgielsztyn, gmina Węgorzewo. Oznaczenie wg ewidencji wieś Węgielsztyn, gm. Węgorzewo, Nr geod. działki 514/2 Pow. działki 22 m2 Nr księgi wieczystej OL2G/00014499/7 Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 19,40 m2, z dachem jednospadowym, krytym papą. Nieruchomość położona jest w przy budynku wielorodzinnym nr 33. Cena wywoławcza /netto/ 2.450,- zł Wysokość wadium 400,- zł Postąpienie...
 • 07.09.2017 Przetargi

  2017-09-07 Ogłoszenie zamówieniu Budowa ul. Pogodniej i Wiosenniej m. Węgorzewo

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej ulic Pogodnej i Wiosennej o nawierzchni gruntowej w Węgorzewie, na drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowę zjazdów i chodników z kostki betonowej, a także budowa sieci kanalizacji deszczowej do odwodnienia korpusu drogowego oraz budowa oświetlenia drogowego. Długość przebudowywanej drogi wynosi około 0,42913 km. (Treść ogłoszenia patrz załącznik)
 • 02.08.2017 Przetargi

  2017-08-02 Budowa windy w Urzędzie Miejskim

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigowym przystosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3. Ogłoszenie o zamowienu (patrz załącznik)
 • 17.07.2017 Przetargi

  2017-07-17 Ogłoszenie o zamówieniu budowa ulicy Pogodnej i Wiosennej

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej ulic Pogodnej i Wiosennej o nawierzchni gruntowej w Węgorzewie, na drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowę zjazdów i chodników z kostki betonowej, a także budowa sieci kanalizacji deszczowej do odwodnienia korpusu drogowego oraz budowa oświetlenia drogowego. Długość przebudowywanej drogi wynosi około 0,42913 km. (Treść ogłoszenia patrz załącznik)
 • 10.07.2017 Przetargi

  2017-07-10 Ogłoszenie o zamówieniu - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza, gm. Węgorzewo

  BZP nr 548025 – N – 2017 z dnia 2017.07.10 r. Numer sprawy /rejestr/: IPP.271.10.8.2017 r. Węgorzewo: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej . Nie. Nazwa projektu lub programu : Nie dotyczy. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy...
 • 10.07.2017 Przetargi

  2017-07-10 Ogloszenie o zamówieniu - remont dachu Perły, gm. Węgorzewo

  Ogłoszenie o Zamówieniu BZP Nr ogłoszenia 547551-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. Numer sprawy /rejestr/: IPP.271.7.7.2017 r. Węgorzewo: Remont dachu Perły 16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej . Nie. Nazwa projektu lub programu : Nie dotyczy. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl