• 23.05.2017 Przetargi

  2017-05-23 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, położonej w Węgorzewie przy ul. Targowej (II przetarg)

  Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, położonej w Węgorzewie przy ul. Targowej, stanowiącej własność Gminy Węgorzewo. Pierwszy przetarg został przeprowadzony 25.04.2017 r. Położenie: Węgorzewo, ul. Targowa, obręb. geod. 0001. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, o wydłużonym kształcie, poł. przy ul. Targowej. We fragmentach terenu działki przebiega sieć elektryczna średniego napięcia oraz usytuowane są 3 fragmenty sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto, od strony...
 • 28.03.2017 Przetargi

  2017-03-28 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki położonej w obrębie Pilwa, gmina Węgorzewo z przeznaczeniem na cele rolne

  Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 90/3 o powierzchni całkowitej 2,08 ha, położonej w obrębie Pilwa, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne. Klasy użytków rolnych – Ps III – 0,28 ha; Ps IV – 0,71 ha; Ps V – 0,33 ha; W – 0,08 ha; N – 0,68 ha. Cena wywoławcza czynszu w stosunku rocznym wynosi – 268,69 złotych (4,391 q pszenicy). Wysokość wadium – 53,00 złotych. Postąpienie – 3,00 złote. Warunki przetargu: ...
 • 21.03.2017 Przetargi

  2017-03-21 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu przy ul. Targowej

  Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, położonej w Węgorzewie przy ul. Targowej, stanowiącej własność Gminy Węgorzewo. Położenie: Węgorzewo, ul. Targowa, obręb. geod. 0001. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, o wydłużonym kształcie, poł. przy ul. Targowej. We fragmentach terenu działki przebiega sieć elektryczna średniego napięcia oraz usytuowane są 3 fragmenty sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto, od strony południowo-wschodniej, wzdłuż ul. Targowej, przez teren przedmiotowej...
 • 01.03.2017 Przetargi

  2017-03-01 Przebudowa drogi w Maćkach

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację...
 • 17.02.2017 Przetargi

  2017-02-17 Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli i mieszkańców budynku nr 20 i budynku nr 20 A przy ul. gen. Józefa Bema w Węgorzewie na dzierżawę terenu pod dwa budynki gospodarczych

  Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny ograniczony dla właścicieli i mieszkańców budynku nr 20 i budynku nr 20 A przy ul. gen. Józefa Bema w Węgorzewie na dzierżawę terenu pod dwa budynki gospodarczych, na działce gruntu nr geod. 723/6, poł. w Węgorzewie przy ul. gen. Józefa Bema, o powierzchni 20 m2 każda działka. Oznaczenie nieruchomości – obręb 02, m. Węgorzewo, ul. gen. Józefa Bema. Nr geod. działki – 723/6. Pow. jednaj działki pod budynkiem – 20 m2. Opis przedmiotu dzierżawy – dwie...
 • 17.02.2017 Przetargi

  2017-02-17 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr geod. 954/1, położonej w Węgorzewie przy ul. J. I. Kraszewskiego (II przetarg)

  Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr geod. 954/1, położonej w Węgorzewie przy ul. J. I. Kraszewskiego (pierwszy przetarg odbył się dnia 29.09.2016r.). Położenie Węgorzewo, ul. J. I. Kraszewskiego Nr geod. działki 954/1 Powierzchnia działki 0,2291ha Nr księgi wieczystej OL2G/00009567/7 Opis nieruchomości Niezabudowana działka gruntu o regularnym kształcie, położona w centrum...
 • 20.01.2017 Przetargi

  2017-01-20 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 20 m2 pod budowę garażu przy ul. Teatralnej w Węgorzewie

  Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 20 m2 pod budowę garażu o konstrukcji blaszanej na działce gruntu nr geod. 623 poł. w Węgorzewie przy ul. Teatralnej. Oznaczenie nieruchomości – obręb 01 m. Węgorzewo, ul. Teatralna. Nr geod. działki – 623. Powierzchnia terenu pod garaż – 20 m2. Opis przedmiotu dzierżawy – teren pod budowę garażu o konstrukcji blaszanej o powierzchni 20 m2, na działce gruntu oznaczonej nr geod. 623. Cena wywoławcza czynszu w stosunku rocznym...
 • 18.01.2017 Przetargi

  2017-01-18 Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo

  Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie...
 • 11.01.2017 Przetargi

  2017-01-10 Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność działki w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia

  Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność działki nr geod. 451/16, położonej w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia. W przetargu mogą brać udział wieczyści użytkownicy sąsiadującej działki gruntu oznaczonej nr geod. 452/12. Ograniczenie wynika z tego, iż zbywana działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę sąsiednią, oznaczoną nr geod. 452/12. Opis nieruchomości Niezabudowana działka gruntu. We fragmencie działki, przy granicy z sąsiadującą działką nr geod. 452/12, przebiega...
 • 15.12.2016 Przetargi

  2016-12-15 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku wraz z działkami gruntu położonych w obrębie Perły, gmina Węgorzewo

  Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku byłej zlewni mleka o powierzchni zabudowy 73 m2 wraz z działkami gruntu oznaczonymi nr geod. 121/6 i 121/5 o łącznej powierzchni 600 m2, poł. w obrębie Perły, gmina Węgorzewo. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi –200,00 złotych netto. Wysokość wadium – 40,00 złotych. Postąpienie min. 1 % ceny wywoławczej, tj. nie mniej niż – 2,00 złote. Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2017 roku o godzinie 1000...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl