2017-06-13 Przebudowa ulicy Letniskowej w Ogonkach gm. Węgorzewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Opublikowano: 13 czerwca 2017 18:42

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Załączniki:

Treść ogłoszenia o zamówieniu [216.36 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [649.56 KB]

Załącznik nr 1 "Mapa zagospodarowania z zakresem robót" [1.74 MB]

Załącznik nr 2 "Specyfikacje techniczne" [408.79 KB]

Załącznik nr 3 "Przedmiar robót" [51.51 KB]

Wyświetleń: 46

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl