2017-10-18 Ogłoszenie o zamówieniu dot. zagospodarowania terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty gm. Węgorzewo na cele turystyczne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, położonego nad jez. Święcajty na działce nr ewid. 12 obręb 13 Ogonki. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się montaż obiektów małej architektury, wykonanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, budowę wiat rekreacyjnych, montaż oświetlenia solarnego.

(Treść ogłoszenia patrz załącznik)

Opublikowano: 18 października 2017 22:02

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (03.11.2017 r.) [173.78 KB]

Informacja z sesji otwarcia ofert (02.11.2017 r.) [227.54 KB]

Treść ogłoszenia o zamówieniu [273.43 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [758.42 KB]

Załącznik nr 1 "Dokumentacja techniczna" [6.56 MB]

Załącznik nr 2 "Szczegółowe specyfiakcje techniczne" [4.76 MB]

Załącznik nr 3 "Przedmiar robót" [149.04 KB]

Wyświetleń: 253

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl