2018-01-08 Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących konserwacji oraz usuwanie awarii polegających na wykonaniu prac pokrywczych, stolarskich, ciesielskich, murarsko-tynkarskich, malarskich, szklarskich, zduńskich, sanitarnych, elektrycznych, gazowych, itp. w zasobach mieszkaniowych i użytkowych Gminy Węgorzewo . Zamówienie podzielono na 3 odrębne części wg branży, Część I – branża budowlana, Część II – branża sanitarna i Część III – branża elektryczna. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub każdą z części. Zamawiający dokonuje wyboru oferty dla każdej z części zamówienia. Każda z części została oznaczona cyfrą rzymską od I do III.

Okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę), który wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

(Treści ogłoszenia w załączeniu)

Opublikowano: 09 stycznia 2018 10:09

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty (29.01.2018 r.) [201.11 KB]

Informacja z sesji otwarcia ofert z 25.01.2018 r. [190.73 KB]

Treść ogłoszenia [285.62 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami [666.38 KB]

Wyświetleń: 295

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl