2018-02-16 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie 250 fabrycznie nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5,0 m3/d w technologii osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym, z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu poprzez tunele rozsączające oraz studnie chłonne, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków, pompownie ścieków oraz zasilanie elektryczne (wykonanie przyłącza kablowego 1 – fazowego z budynku do elementów oczyszczalni zasilanych energią elektryczną).

(Treść ogłoszenia w załączeniu)

Opublikowano: 16 lutego 2018 15:22

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania (12.03.2018 r.) [171.01 KB]

Informacja z sesji otwarcia ofert (07.03.2018 r.) [191.41 KB]

Zmiana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 02.03.2018 r. [200.67 KB]

Odpowiedzi na zapytania z dnia 01.03.2018 r. [143.49 KB]

Odpowiedzi na zapytania z dnia 26.02.2018 r. [175.59 KB]

Treść ogłoszenia o zamówieniu [331.03 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [759.67 KB]

Załącznik nr 1 "Dokumentacja projektowa" [164.86 MB]

Załącznik nr 2 "Ocena warunków gruntowo wodnych" [4.71 MB]

Załącznik nr 3 "Zestawienie materiałów dla części 1" [285.82 KB]

Załącznik nr 4 "Zestawienie materiałów dla części 2" [282.93 KB]

Załącznik nr 5 "Zestawienie materiałów dla części 3" [277.59 KB]

Załącznik nr 6 "Zestawienie materiałów dla części 4" [285.33 KB]

Załącznik nr 7 "Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót" [118.28 KB]

Załącznik nr 8 "Przedmiar robót" [870.57 KB]

Wyświetleń: 278

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl