208-03-05 Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty na cele turystyczno - rekreacyjne (IV postępowanie)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, położonego nad jez. Święcajty na działce nr ewid. 12 obręb 13 Ogonki. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się montaż obiektów małej architektury, wykonanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, budowę wiat rekreacyjnych, montaż oświetlenia solarnego.

(Treść ogłoszenia w załączeniu)

Opublikowano: 05 marca 2018 17:47

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Załączniki:

Treść ogłoszenia o zamówieniu [271.26 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [785.39 KB]

Załącznik nr 1 "Dokumentacja techniczna" [6.56 MB]

Załącznik nr 2 "Specyfikacje techniczne" [4.76 MB]

Załącznik nr 3 "Przedmiar robót" [149.04 KB]

Wyświetleń: 129

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl