2018-04-03 Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Świecajty na cele turystyczno - rekreacyjne (V postępowanie)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, położonego nad jez. Święcajty na działce nr ewid. 12 obręb 13 Ogonki. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się montaż obiektów małej architektury, wykonanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, budowę wiat rekreacyjnych, montaż oświetlenia solarnego.

Zakres robót obejmuje:

 1. Roboty agrotechniczne związane z zagospodarowaniem terenów zielonych poprzez karczowanie krzaków i zagajników, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, planowanie kultywatorowanie terenu, wykonanie trawników parkowych, sadzenie drzew iglastych w ilości 5 szt.,
 2. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ścieżek w gruncie kat.I-IV głębok. 40 cm o powierzchni około 1 371,00 m2,
 3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – grub. podbudowy po zagęszczeniu 10 cm o powierzchni około 1 371,00 m2,
 4. Wykonanie warstwy podbudowy ze żwiru o grubości 20 cm o powierzchni około 1 371,00 m2,
 5. Wykonanie nawierzchni ścieżek pieszych i pieszo-jezdnych o nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm o powierzchni około 1 371,00 m2,
 6. Wykonanie ławy pod krawężniki betonowej z oporem około 42,11 m3,
 7. Montaż krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej na długości około 669,05 m,
 8. Montaż krawężników betonowych najazdowych na podsypce piaskowej na długości około 208,28 m,
 9. Wykonanie ławy pod obrzeża betonowej z oporem około 21.92 m3,
 10. Montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na długości około 1 096,00 m,
 11. Montaż obiektów małej architektury w postaci ławek parkowych w ilości 22 szt., koszy na śmieci w ilości 22 szt., stojaków na rowery w ilości 9 szt., tablicy informacyjnej, elementów siłowni zewnętrznej takich jak: twister, ławka fitness, motyl odwrotny, wahadełko, orbitek, wyciskanie siedząc,
 12. Montaż palenisk na ognisko betonowych w ilości 2 szt.,
 13. Wykonanie boiska do siatkówki i kometki o nawierzchni trawiastej o wym. 9,00x18,0 m ze słupkami aluminiowymi z płynną regulacją wysokości i siatką,
 14. Montaż lamp solarnych parkowych na wysięgnikach z dwoma źródłami światła w ilości 12 szt.
 15. Budowę 2 szt. wiat rekreacyjnych o wym. 6,00x4,00 m o konstrukcji drewnianej z pokryciem blachą powlekaną dachówkopodobną i posadzką z kostki brukowej, każda wiata wyposażona w ławę z bali o gr. 40 mm o wym. 80x200 cm i 2 szt. ławek z oparciem o wym. 40x200 cm,
 16. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

(Treść ogłoszenia w załączeniu)

Opublikowano: 03 kwietnia 2018 14:51

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu z dnia 19.04.2018 r. [198.45 KB]

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 18.04.2018 r. [212.42 KB]

Treść ogłoszenia [270.49 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [762.01 KB]

Załącznik nr 1 "Dokumentacja Techniczna Planowanej Inwestycji" [6.56 MB]

Załącznik nr 2 "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót" [4.76 MB]

Załącznik nr 3 "Przedmiar Robót (materiał pomocniczy)" [142.3 KB]

Wyświetleń: 98

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl