Poznaj informacje z serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szukasz możliwości wsparcia dla osób, rodzin zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym? Masz pomysł na wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym lub zdrowotnym? Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 19 lipca, do godz. 14.00 i przyjdź na bezpłatne spotkanie informacyjne 25 lipca w Olsztynie.

Więcej informacji: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2394/spotkanie-infromacyjne-z-poddzialania-1111-olsztyn-25-lipca-2017-r

A może chciałbyś zorganizować kursy kwalifikacyjne czy szkolenia umiejętności zawodowych dla osób dorosłych? Brakuje Ci środków na ich sfinansowanie? Zadzwoń i zapisz się na bezpłatne warsztaty konsultacyjne! Do Twojej do dyspozycji 25 i 26 lipca (w godzinach 9.00-13.00) będą do pracownicy Biura Projektów Kształcenia Ustawicznego, którzy odpowiedzą na pytania związane z ubieganiem się o środki dostępne w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 2 kadry dla gospodarki; działanie 2.3 rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, poddziałanie 2.3.2 rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych).

Na co można otrzymać dofinansowanie? Kompleksowe wsparcie osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych, z wyłączeniem wsparcia realizowanego w ramach Poddziałania 2.3.1 (w zakresie języków obcych, ICT oraz zarządzania projektem). Wsparcie może być realizowane poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Spotkania informacyjne odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, pokój nr 310 i 311

tel.: 89 521 97 32

(as/BP)

Opublikowano: 11 lipca 2017 17:01

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 496

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl