W środę, 26 lipca, sesja Rady Miejskiej w Węgorzewie. Zapraszamy na godz. 12.00

 (link otworzy duże zdjęcie)

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzewie odbędzie się w 26 lipca o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej węgorzewskiego urzędu miejskiego (II piętro).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji rady XXXVI / 2017 z 28 czerwca 2017 r.

4. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.

5. Informacja o pracy burmistrza za okres międzysesyjny.

6. Wystąpienie przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.

7. Informacja o działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Węgorzewie.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Zapytania sołtysów i przewodniczących samorządu.

10. Informacja o pracy stałych komisji rady.

11. Informacja z wykonania remontów dróg gminnych.

12. Informacja z prowadzonych powiatowych inwestycjach drogowych na terenie gminy Węgorzewo.

13. Ocena realizacji wniosków zgłaszanych na posiedzeniach komisji stałych i sesjach rady.

14. Zaopiniowanie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2018 rok – powzięcie uchwały.

15. Powzięcie uchwał w sprawie:

    1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgielsztyn – plaża, obręb geodezyjny Węgielsztyn, gmina Węgorzewo,
    2. uchylenia uchwały Nr XLIX/370/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie z 26 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu Węgorzewskiego na realizację inwestycji,
    3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2017-2020,
    4. zmian w budżecie gminy Węgorzewo na rok 2017.

16. Sprawy różne i informacje.

 

Rada Powiatu Węgorzewskiego termin najbliższej sesji wstępnie ustaliła na 31 sierpnia

 

(as/BP)
Fot. Anna Styrańczak (BP/UM)

Opublikowano: 23 lipca 2017 14:20

Kategoria: Ogłoszenia

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 607

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl