Pierwsza w tym roku sesja Rady Miejska w Węgorzewie: wśród tematów informacji opieka zdrowotna, inwestycje, promocja

 (link otworzy duże zdjęcie)

W środę, 24 stycznia, w sali konferencyjnej urzędu miejskiego (II piętro) w Węgorzewie odbędzie się pierwsza w tym roku, XLIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzewie. Zapraszamy na godz. 12.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokółu z sesji rady nr XLI/I2017 z 22 grudnia 2017 r

4. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.

5. Informacja burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Wystąpienie przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.

7. Informacja o działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Węgorzewie.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Zapytania sołtysów i przewodniczących samorządu.

10. Informacja o pracy stałych komisji rady.

11. Informacja o stanie zagrożenia narkomanią wśród młodzieży.

12. Informacja o stanie opieki zdrowotnej w gminie Węgorzewo.

13. Informacja o inwestycjach zrealizowanych w 2017 r. i źródłach ich finansowania.

14. Ocena skuteczności działania Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Węorzewie. Plan działań na 2018 r.

15. Powzięcie uchwał w sprawie:

 

  1. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina Węgorzewo jest organem rejestrującym,
  2. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Węgorzewo,
  3. sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Węgorzewo,
  4. zmiany uchwały nr LX/474/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z 27 października 2010 r. w sprawie systemu nadawania nazw ulic i placów, będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych w obrębie gminy Węgorzewo,
  5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo,
  6. zmian w budżecie gminy Węgorzewo na rok 2018.

 

16. Sprawy różne i informacje.

 

W piątek, 26 stycznia, o godz. 13.00 na sesję zaprasza Rada Powiatu w Węgorzewie (w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie przy ul. 3 Maja 17B). W porządku obrad m.in. informacja na temat kluczowych zmian wprowadzanych nową ustawą Prawo Wodne dla organów administracji samorządowej oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Węgorzewskiego w II półroczu 2017 roku

 

(as/BP)
Fot. Anna Styrańczak (BP/UM)

Opublikowano: 18 stycznia 2018 21:43

Kategoria: Ogłoszenia

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 404

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl