Komisja Europejska zaprasza do konsultacji publicznych. Wskaż priorytety do nowej perspektywy finansowej po 2020 roku!

 (link otworzy duże zdjęcie)
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych UE na okres po 2020 roku. Konsultacje mają wskazać priorytety w poszczególnych obszarach finansowanych ze środków unijnych. Wyniki zostaną przedstawione w 2018 roku i będą uwzględnione przy opracowywaniu propozycji do nowej perspektywy finansowej.

W celu wypracowania tych propozycji, KE zwróca się do obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności o wypełnienie kwestionariusza online. Kwestionariusz dotyczy m.in.:

  • preferencji co do zakresu interwencji przyszłych programów (funduszy) polityki spójności,
  • oceny skuteczności obecnych interwencji,
  • oceny co do barier w realizacji celów obecnych programów (funduszy),
  • propozycji obszarów wymagających usprawnień i uproszczeń.

Kwestionariusz został przygotowany w 23 językach UE i jest dostępny na stronie:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_en

Na jego wypełnienie wystarczy, zgodnie z informacją KE, maksymalnie 30 min.

Link do formularza w języku polskim: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=cd1e7b6d-af88-4526-9267-59c58cedddb4&surveylanguage=PL

Zachęcamy do aktywności! Termin zakończenia konsultacji: 8 marca.

(as/BP, wg: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_pl)

Opublikowano: 18 lutego 2018 10:49

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 143

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl