Nowa edycja programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 60 mln zł do podziału!

 (link otworzy duże zdjęcie)
Prawie 60 mln zł otrzymają organizacje pozarządowe w ramach kolejnej edycji programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. Najnowszy konkurs ofert to szansa na rozwój społeczności lokalnych i oddolnych inicjatyw społecznych. Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do 1 miliona zł, w zależności od priorytetu.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji non profit. Do udziału w programie zaproszone są: organizacje pozarządowe, parafie, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki, kluby sportowe

Uwaga! W ramach FIO 2018 dodatkowo promowane będą organizacje o niskim rocznym przychodzie, organizacje mające siedziby w małych i średnich miejscowościach (do 25 tys. i 25 tys. – 50 tys. mieszkańców) oraz organizacje, które nie otrzymały dotychczas dotacji w ramach Programu FIO 2014-2020. Tegoroczna edycja wprowadza po raz pierwszy możliwość przeznaczenia części dotacji na rozwój własnej organizacji (szkolenia, zakup sprzetu, remonty).

Oferty o dofinansowanie zadań można składać w ramach jednego z czterech priorytetów:

  1. Małe inicjatywy;
  2. Aktywne społeczeństwo;
  3. Aktywni obywatele;
  4. Silne organizacje pozarządowe

Wysokość dotacji wynosi 20-400 tys. zł w priorytetach 2-4 oraz od 20 tys. zł do 1 mln zł w priorytecie 1. Czas realizacji dotowanych projektów obejmuje okres od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Maksymalna kwota na jeden rok to 200 tys. zł (priorytety 2-4) i 500 tys. zł (priorytet 1). Oferty w ramach konkursu można składać do 29 marca br. poprzez generator FIO na stronie: https://fio.niw.gov.pl/edycja9/index.php Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona w maju.

Szczegółowe informacje na temat FIO będzie można uzyskać do 29 marca br. pod numerem telefonu 785 682 200, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-15.00 lub na stronie internetowej fio.niw.gov.pl

 (as/BP)

Opublikowano: 12 marca 2018 08:33

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

FIO - informacja o edycji 2018 [749.16 KB]

FIO - informacja o programie [384.18 KB]

FIO - ogłoszenie o konkursie [610.48 KB]

Wyświetleń: 323

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl