rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski, gm. Węgorzewo

Kategorie: Natura: Przyroda, Zwierzęta

Przyrodniczy skarbiec gminy Węgorzewo, unikat rangi europejskiej.

Rezerwat faunistyczny Jezioro Siedmiu Wysp obejmuje jezioro Oświn (zwane Jeziorem Siedmiu Wysp) i teren wokół akwenu. Liczne torfowiska, trzcinowiska, rozlewiska, bagna, lasy i łąki tworzą wyjątkowo bogate przyrodnicze ustronie, miejsce gnieżdżenia się licznych rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych. Miejsce odpoczynku ptaków migrujących.

Na terenie rezerwatu występują m.in.: gąsiorek, jarzębatka, niemal wszystkie gatuki dzięcioła, żuraw, błotniak stawowy i błotniak łąkowy, kania czarna, kania rdzawa, puszczyk uralski, bielik, orlik krzykliwy, orzełek, orzeł przedni, perkoz dwuczuby, krakwa, bocian czarny, rybitwa czarna i białowąsa. Na porośniętych trzciną brzegach jeziora gniazduje zielonka (leśnicy doliczyli się siedemdziesięciu samców terytorialnych!). Zielonka to rzadko spotykany ptak wodnik z rodziny chruścieli − nie mylić z chruścikiem, niepospolitym gatunkiem bezkręgowca wodnego, który − a jakże! − także żyje w Oświnie.

Jak na rezerwat osobliwości przystało, spotkać tu można wydrę, raka błotnego i taką rzadkość faunistyczną jak żółw błotny. W celu utrzymania powierzchni trawiastych w rejon dawnej wsi Zielony Ostrów w 1990 r. sprowadzono nad Jezioro Siedmiu Wysp koniki polskie. Do dziś wolnościowa hodowla konika rozrosła się do dwóch tabunów (łącznie ok. 20 sztuk).

Wczesne objęcie terenu ochroną przyrody (rezerwat Jezioro Siedmiu Wysp utworzono w 1956 roku) sprawiło, że lasy zachowały swą naturalność. Świadectwem ich puszczańskiego charakteru są m.in. liczne gatunki chrząszczy.

Przez rezerwat (wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Oświn) przebiega ścieżka trowerowa, wyznaczona jest tu także ścieżka edukacyjna. 

Powierzchnia: ponad 1618 ha. Rezerwat położony jest na obszarze nadleśnictw Borki i Srokowo, otacza go użytek ekologiczny

Zarówno samo jezioro Oświn (jako obszar specjalnej ochrony ptaków), jak i jego okolice (jako ostoja) objęte są ochroną w ramach europejskiego programu Natura 2000, rezerwat jest wpisany na listę Międzynarodowej Konwencji Ramsarskiej

Więcej informacji na temat rezerwatu: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

tel.: 895 37 21 00

(as/BP)
Fot. Anna Styrańczak (BP/UM)

Zdjęcia:

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl