Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy Vęgoria Węgorzewo
Bulwar Loir-et-Cher 4, 11-600 Węgorzewo
tel.: 733 865 400
e-mail: vegoriawegorzewo@wmzpn.pl 
prezes: Tadeusz Ciborski

Fundacja Dziedzictwo Nasze
ul. M. Kopernika 17/9, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 16 07, 662 488 696
e-mail: fdn.wegorzewo@op.pl  
prezeska: Barbara Grąziewicz-Chludzińska

Fundacja Jeziora Oświn
Wyskok 16 11-600 Węgorzewo
tel.: 601 493 312, 508 242 512
e-mail: daniel_oswin@wp.pl  
prezeska: Iwona Mirowska-Ibron

Fundacja Kanał Mazurski
ul. S. Żeromskiego 1, 11-600 Węgorzewo
tel.: 605 524 282
e-mail: fundkanamazurski@amorki.pl  
prezes: Wiesław Pietrzak

Fundacja Pomocy Społecznej Nasz Dom Węgorzewo
ul. Łuczańska 10, 11-600 Węgorzewo

tel.: ---
e-mail: ogonki.21@neostrada.pl  
prezeska: Halina Sawicka

Klub Olimpijczyka przy Gimnazjum w Węgorzewie
ul. Pionierów 6, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 32 53
e-mail: helwing1@wp.pl  
prezes: Andrzej Gordziewicz

Koło PZW Węgorzewo Miasto (Polski Związek Wędkarski)
ul. 3 Maja 16/6, 11-600 Węgorzewo
tel.: 518 231 177 
e-mail: pzw.kolowegorzewo@wp.pl  
prezes koła w Węgorzewie: Adam Kozłowski

Liga Obrony Kraju Klub Morski
ul. Braci Ejsmontów 2, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 02 20, 603 202 020
e-mail: lok.wegorzewo@wp.pl  
prezes: Jerzy Tyszko

Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie
pl. Wolności 1 B, 11-600 Węgorzewo
 tel.: 87 428 47 41
e-mail: biuro@mazurylgr.pl  
prezeska: Barbara Dawcewicz

Mazurska Fundacja Edukacyjna Bonus Pastor
ul. Pionierów 4, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 21 53 (parafia)
e-mail: wegorz@sds.pl  
prezes zarządu: ks. Rafał Chwałkowski SDS

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (koło w Węgorzewie) 
ul. 3 Maja 17 b, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 01 39 (środy godz. 10.00-13.00), 730 827 810
przewodniczący: Jan Sobolewski

Polski Związek Niewidomych (koło w Węgorzewie)
ul. 11 Listopada 12B, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 15 13 (po 16.00), 508 580 192
przewodnicząca: Krystyna Patrzylas

Stowarzyszenie Artylerzystów Polskich (koło w Węgorzewie)
ul. Gen. J. Bema 7, 11-600 Węgorzewo
tel.: 261 337 257
e-mail: artylerzysta@interia.pl  (zarząd główny)
prezes: Janusz Szpadzik

Stowarzyszenie Auto Taxi Mamry
ul. Jasna 1, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 44 44
prezes: Mirosław Pietruszewski

Stowarzyszenie Chór Ojczyzna
ul. Zamkowa 16, 11-600 Węgorzewo
tel.: 661 052 417
e-mail: ricardoteri@onet.eu  
prezes: Ryszard Zabłotny

Stowarzyszenie Edukacyjne Jedynka
ul. Bema 12 11-600 Węgorzewo
tel.: 696 052 197
e-mail: stowarzyszenieedukacyjne.jedynka@wp.pl  
prezeska: Katarzyna Cieślak

Stowarzyszenie Flota Polska Monotyp XV
ul. Szkolna 3, 11-600 Węgorzewo Ogonki
tel.: 602 675 739
e-mail: ogonki@grajan.pl  
wiceprezes: Janusz Pietrzak

Stowarzyszenie Helwing
ul. Pionierów 6, 11-600 Węgorzewo
tel.: 664 175 096
e-mail: helwing1@wp.pl  
prezeska: Marlena Kukier

Stowarzyszenie Horyzont
ul. B. Prusa 10, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 23 67
e-mail: stowarzyszenie-horyzont@wp.pl  
prezeska: Dorota Butrym

Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych Czeremosz
ul. Grunwaldzka 1/11, 11-600 Węgorzewo
tel. 606 391 219
e-mail: czeremosz@wp.pl  
prezes: Wołodymyr Deneka

Stowarzyszenie Naturalnie Kultura
ul. Gen. J. Bema 14, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 26 41
e-mail: wck@wegorzewo.pl
prezeska: Marta Korbus

Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Regionu Węgorzewo Mamry
ul. Pionierów 6, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 36 49
prezeska: Herta Andrulonis

Stowarzyszenie Nowe Możliwości
ul. M. Konopnickiej 26/1, 11-600 Węgorzewo
tel.: 600 053 000
prezes: Bożena Hoffman

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne
ul. 11 Listopada 12, 11-600 Węgorzewo
tel.: 661 140 880
e-mail: dpswegor@pro.onet.pl  
prezes: Stanisław Drabik

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Empatia
ul. Gen. J. Bema 16 a, 11-600 Węgorzewo
tel.: 500 054 659
e-mail: stowarzyszenieempatia@o2.pl  
prezeska: Emilia Jancewicz

Stowarzyszenie Osób z Problemem Onkologicznym
ul. Pionierów 5/14, 11-600 Węgorzewo
tel.: 665 980 724
e-mail: amazonkiwegorzewo@wp.pl   
prezeska: Alina Czerniawska

Stowarzyszenie Pro Familia Humana
ul. Zamkowa 16, 11-600 Węgorzewo
tel.: 504 069 087
e-mail: grzegorzbukowski1234@gmail.com.pl
prezes: Grzegorz Bukowski

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trygort
Trygort 106/1, 11-600 Węgorzewo
tel.: 602 613 430
e-mail: a.rymszewicz@gazeta.pl
prezeska: Alicja Rymszewicz

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Węgielsztyn
Węgielsztyn 52, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 60 06
e-mail: obitz@wp.pl  
prezeska: Teresa Marcinkiewicz

Stowarzyszenie Święcajty Promocji i Rozwoju Sołectwa Ogonki
ul. Giżycka 29/1, 11-600 Ogonki
tel.: 696 446 932
e-mail: zagorny57@gmail.com  
prezes: Andrzej Zagórny

Stowarzyszenie Twórców Ludowych
ul. Portowa 1 11-600, Węgorzewo
tel.: 87 427 52 78
e-mail: stl_wegorzewo@interia.pl  
prezeska: Anna Bałdyga

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Węgorzewie
ul. Zamkowa 63/6, 11-600 Węgorzewo
tel.: 885 020 866
e-mail: halinakolos@wp.pl  
prezeska: Halina Kołos

Stowarzyszenie Węgorzewska Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury Północne
ul. Łuczańska 1, 11-600 Węgorzewo
tel.: 603 846 199
e-mail: poczta@krainawegorapy.pl
prezes: Marek Lipski

Stulichańskie Stowarzyszenie Wspierania Sportów Konnych i Wodnych
Stulichy 18 lok. 1, 11-600 Stulichy
tel.: 606 159 226
e-mail: stulichy@o2.pl
prezes: Ryszard Furtak

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Jesteś
ul. Zamkowa 34, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 00 30
e-mail: sosw.wegorzewo@wp.pl  
prezeska: Alina Wilczyńska

Stowarzyszenie Wspólnota Polska (koło Węgorzewo)
ul. J. Kraszewskiego 1/11, 11-600 Węgorzewo
tel.: 606 650 065 
e-mail: wiespi@op.pl  
prezes: Wiesław Pietrzak

Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgorzewskiej
ul. J. Kraszewskiego 1/11, 11-600 Węgorzewo
tel.: 604 051 023
e-mail: hsb1@op.pl  
prezes: Henryk Buczek

Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych Ojcowizna
ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 32 42
e-mail: towarzystwo.ojcowizna@wp.pl  
prezeska: Wiesława Szufa

Towarzystwo Sportowe Kormoran
ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo
tel.:  87 427 12 48
e-mail: tskormoran@poczta.onet.pl  
prezes: Dariusz Macewicz

Uczniowski Klub Sportowy Koszałek Opałek
ul. 11 Listopada 12, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 26 42, 514 181 815, 511 498 119
e-mail: ukskoszalekopalek@gmail.com  
prezes: Zygmunt Wierzchowski

Uczniowski Klub Sportowy Sokół
ul. Pionierów 6, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 32 53, 601 279 658
e-mail: helwing1@wp.pl  
prezes: Radosław Rudeczko

Uczniowski Klub Sportowy Spartakus
ul. B. Prusa 10, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 23 67
e-mail: liceum@lowegorzewo.pl  
prezes: Paweł Kraśniewski

Uczniowski Żeglarski Klub Sportowy Spinaker Węgorzewo
ul. Gen. J. Bema 12, 11-600 Węgorzewo
tel.: 601 435 147
e-mail: sp1w_wo@poczta.fm  
prezeska: Marzanna Kowalik

Węgorzewski Klub Karate Kyokushin
ul. M. Kopernika 16/17, 11-600 Węgorzewo
tel.: 669 042 238
e-mail: kyokushin-wegorzewo@o2.pl
prezes: Krzysztof Kuprewicz

Węgorzewskie Bractwo Wodniaków
ul. J. Kraszewskiego 40 a, 11-600 Węgorzewo
tel.: 603 046 866
e-mail: lok.wegorzewo@wp.pl 
prezes: Jerzy Wolański

Węgorzewskie Stowarzyszenie Stu dla Rodziny
ul. W. Witosa 27, 11-600 Węgorzewo
tel.: 660 536 495
prezes: Wiesław Lipski

Węgorzewskie Stowarzyszenie Żołnierzy Wojska Polskiego
ul. Gen. J. Bema 7, 11-600 Węgorzewo
tel.: 512 337 768
e-mail: edward@hot.pl  
prezes: Edward Pawlica

Węgorzewskie Towarzystwo Regatowe
ul. Targowa 2, 11-600 Węgorzewo
tel.: 508 323 151
e-mail: wtr@wp.pl  
prezes: Andrzej Kalafarski

Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Węgorapa
ul. Gen. J. Bema 7, 11-600 Węgorzewo
tel.:  261 337 257, 603 405 036
e-mail: mba@wegorzewo.pl  
prezes: Aleksander Iwaniuk

Zrzeszenie Przedsiębiorców i Producentów Rolnych
ul. Przemysłowa 7 f, 11-600 Węgorzewo
e-mail: grzegorzbukowski1234@gmail.com.pl  
tel.: 504 069 087
prezes: Grzegorz Bukowski

Związek Harcerstwa Polskiego (Hufiec Węgorzewo)
ul. Kraszewskiego 40, 11-600 Węgorzewo
tel.: 601 930 932
e-mail: zhp.hufiecwegorzewo@onet.pl  

Związek Stowarzyszeń na rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9)
ul. 3 Maja 15 d, 11-600 Węgorzewo
tel.:  87 427 06 17, 734 437 135
e-mail: biuro@mazurylgd9.pl  
prezeska: Barbara Dawcewicz

Związek Ukraińców w Polsce (koło Węgorzewo)
ul. Wojska Polskiego 4, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 10 36; 502 161 525
e-mail: makadar@wp.pl  
prezes: Dariusz Drabyk

(opr. as/BP)

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl