Skład Rady Miejskiej w Węgorzewie (kadencja 2018-2023):

Aleksandra Kiełczewska (przewodnicząca RM w Węgorzewie),
Anna Bolik-Kun (wiceprzewodnicząca RM w Węgorzewie) 

Komisja gospodarcza:

Marek Lipski (przewodniczący),
Jolanta Świrkowicz (wiceprzewodnicząca),
Aleksandra Kiełczewska,
Edward Ożga,
Mateusz Rodziewicz,
Lucyna Rojek
Andrzej Żebrowski

Komisja spraw społecznych:

Tomasz Wierzchowski (przewodniczący),
Justyna Murawska (wiceprzewodnicząca),
Anna Bolik-Kun,
Zbigniew Kozłowski,
Anna Palmowska,
Władysław Żerucha

Komisja rewizyjna:

Dymitr Pietrasz (przewodniczący),
Mateusz Rodziewicz (wiceprzewodniczący),
Małgorzata Hamadyk

Komisja skarg, wniosków i petycji:

Jolanta Świrkowicz (przewodnicząca),
Anna Palmowska (wiceprzewodnicząca),
Justyna Murawska,
Edward Ożga

 

Biuro rady mieści się w urzędzie miejskim w Węgorzewie (pok. nr 54, II piętro)

tel.: 87 427 54 54
e-mail: rada@wegorzewo.pl
http://bip.wegorzewo.pl/?id=299

 

 Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Węgorzewie (kadencja 2017-2019)

Magdalena Dudys (przewodnicząca)
Wiktoria Banasiewicz (pierwsza zastępczyni przewodniczącej)
Kacper Bijata (drugi zastępca przewodniczącej)
Wiktoria Rodzewicz (sekretarz)
Julia Śmierzyńska (skarbniczka)
Aleksandra Budzińska
Klaudia Dwilewicz
Mateusz Górski
Tomasz Grochala
Wiktoria Jaross
Natalia Kozakiewicz
Julia Myka
Wiktoria Potrzuska
Patryk Skrzypek
Przemysław Woźnica

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl