Wrześniowe posiedzenie radnych: ekspresowo wokół Węgorzewa za sesyjnym stołem, a w przyszłości − za kierownicą. Zielone światło dla obwodnicy i ronda!

 (link otworzy duże zdjęcie)

Jedenaścioro radnych zasiadło za sesyjnym stołem 27 września (nieobecni: Andrzej Janulewicz, Grzegorz Pykała, Krzysztof Świrski i Janusz Urban). Było to jedno z krótszych posiedzeń Rady Miejskiej w Węgorzewie w tym roku. Cztery uchwały przygotowane pod głosowanie kworum przyjęło jednogłośnie.

 

Dorzucamy się do prezentu
dla węgorzewskiej Policji

 

W podjętych dokumentach mowa o drogach wewnętrznych (ulice: Akacjowa, Brzozowa, Chabrowa, Chmielna, Dębowa, Gajowa, Hetmańska, Jana Heweliusza, Królowej Jadwigi, Książęca, Lawendowa, Letnia, Litewska, Lwowska, Marszałkowska, Kopernika, Młyńska, Nowa, Plażowa, Pogodna, Różana, Teatralna, Wczasowa, Wileńska, Witosa, Wiosenna i Reymonta), które zostaną przekwalifikowane na publiczne drogi gminne; o zasadach operowania akcjami i udziałami gminy w spółkach prawa handlowego oraz o wieloletniej prognozie finansowej i bieżącym budżecie gminy Węgorzewo. Zmiany w dwu ostatnich zapisach, uchwalone z autopoprawką burmistrza Węgorzewa, to "prezent" od gminy dla węgorzewskiej Policji.

− Chodzi o dofinansowanie zakupu samochodu. Przeznaczamy na ten cel 9600 zł − informował burmistrz Krzysztof Piwowarczyk, a obecny na sesji komendant powiatowy Policji, insp. Kazimierz Surowiec, dziękował: − To dla nas wielka pomoc. Samochody to podstawa, jedno z podstawowych narzędzi naszej codziennej pracy. Dodam, że dokładamy wszelkich starań, by służyć państwu jak najlepiej − co przekłada się na wyniki. Przestępczość w powiecie węgorzewskim spada.

 

Przyjęte 27 września uchwały z załącznikami i uzasadnieniami do wglądu w biurze rady w urzędzie miejskim w Węgorzewie (pok. nr 54, II piętro). Tel.: 87 427 54 54; e-mail: rada@wegorzewo.pl

 

Remonty dróg: pytanie, ile, komu
i do czego jest potrzebne


W  środę, 27 września, radni głosowali częściej niż przewidywał porządek obrad (za każdym razem jednogłośnie), m.in. po pytaniu radnej Małgorzaty Hamadyk o możliwość obudowania wiatą przystanku autobusowego w Łabapie. Na propozycję szefa ratusza (popartą wyliczeniami skarbniczki Danuty Michałowskiej) pula przeznaczona na budowę wiat zostanie zwiększona z 20 do 30 tys. zł. Przesunięcie środków z rezerwy − na mocy rozporządzenia burmistrza.

Zapytanie sołtyski Stawisk (radnej Hamadyk) o wiatę nie było jedynym podczas tego posiedzenia. Korzystając z obecności wicestarosty węgorzewskiego Krzysztofa Kołaszewskiego radny Dariusz Wasilewski dopytywał o plany co do działki między kościołem pw. Matki Bożej Fatimskiej a siedzibą starostwa powiatowego (część placu pozwoli powiększyć parking starostwa), a radny Edward Ożga upominał się o remont drogi Łęgwarowo-Góry.

− Sami państwo wiecie, jak wiele jest potrzeb. Pytanie tylko: ile, komu i do czego jest potrzebne. Doraźny remont drogi stale rozjeżdżanej ciężkim sprzętem rolniczym nie ma sensu, zwłaszcza że środków na naprawę dróg jest niewiele. Osobiście, gdybym miał wybór, w pierwszej kolejności ratowałbym odcinek Pasternak-Wesołowo − mówił zastępca starosty.

− Ależ tu jeżdżą nie tylko rolnicy, ale także wędkarze, turyści − bronił dojazdu do Łęgwarowa radny Ożga.

 

Przed nami dwa szczególne lata
dużych inwestycji

 

Rundę słownego ping ponga w kwestii przepustów na rogu ulic Wojska Polskiego i Łąkowej rozegrał radny Jacek Sobczak z burmistrzem Krzysztofem Piwowarczykiem (zatkane, nie zatkane? Pojedynek miał zakończyć się w terenie podczas wizji lokalnej), a o wiatę przystankową na Pionierów, świąteczne oświetlenie Węgorzewa i rozbudowę monitoringu pytał radny Włodzimierz Tymoszczuk.

− Wiata na Pionierów stanie tej jesieni, oświetlenie będzie wzbogacone w centrum Węgorzewa (o co już zadbało Biuro Promocji gminy Węgorzewo), a rozbudowa sieci kamer... To kosztowne. Tymczasem przed nami 2018 i 2019, dwa szczególne lata realizacji dużych inwestycji. Czekają nas poważne wydatki, w grę wchodzi kredyt inwestycyjny na wkład własny gminy w te przedsięwzięcia − przypominał burmistrz Piwowarczyk.
Wspomniane inwestycje, przygotowywane przez gminę Węgorzewo, to m.in. budowy: nowego domu kultury, przydomowych oczyszczalni ścieków, Mazurskiej Pętli Rowerowej, świetlicy w Gui, a także realizacja projektu Cyfrowe Mazury i wreszcie projekty drogowe − jak choćby budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 650 z ulicą Targową czy remont ulicy Krzywej. 

Do zapytań dołączył też głos "z widowni" − sołtyski Trygortu Alicji Rymszewicz − nawiązujący do jednej z wymienionych planowanych wielkich inwestycji.

− Sołectwo Trygort zwróciło się do gminy Węgorzewo z wnioskiem o wsparcie [z budżetu gminy] tych właścicieli gospodarstw, których nie objął projekt budowy przydomowych oczyszczalni, a którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Proszę, nie zostawiajcie ich z tym problemem samych − apelowała Alicja Rymszewicz. "Byłby to precedens, ale nie niemożliwy. Program musiałby jednak być skierowany do mieszkańców całej gminy, nie tylko do jednego sołectwa" − zauważył burmistrz Węgorzewa.

W porządku wrześniowych obrad znalazła się ocena utrzymania porządku i estetyki w gminie Węgorzewo po sezonie turystycznym 2017 roku (zza stołu obrad sztafetą: "jest lepiej"). Przy tej okazji radny Dariusz Wasilewski, po godzinach zapalony grzybiarz (i świetny kucharz), nawoływał:

− Nie śmiećmy!!! To wstyd! Apeluję: bądźmy w lesie kulturalni! Jesteśmy tu "w gościach". Uszanujmy to miejsce, tak jak oczekujemy tego od gości w naszym własnym domu. To, co zostawiają po sobie grzybiarze w lasach, jest zatrważające.

 

Czerwona kreska, zielone światło:
szansa na obwodnicę i rondo!

 

Na koniec bardzo dobra wiadomość, ogłoszona w czasie posiedzenia radnych, podkreślona czerwoną kreską na mapie Węgorzewa:

Jest zielone światło dla budowy obwodnicy Węgorzewa i ronda w centrum miasta. Dzięki wsparciu i gorącemu zaangażowaniu posła na Sejm RP Wojciecha Kossakowskiego pod petycją w sprawie budowy obwodnicy zebrano w naszym regionie kilkaset podpisów. Kilka dni temu burmistrz Węgorzewa uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Komunikat ze strony GDDKiA jest jasny: plany są realne. 

− Wymóg: sfinansowanie przez gminę dokumentacji technicznej budowy obwodnicy (podobnie jak w przypadku innych inwestycji, realizowanych we wpółpartnerstwie z krajowymi zarządcami dróg), a w przypadku przyszłego ronda przy "Kaprysie" − udział finansowy gminy "pół na pół" − mówił burmistrz Węgorzewa i pytał: − Czy rada miejska uprawnia mnie do złożenia deklaracji, że widzimy potrzebę budowy obu obiektów i że będzie w stanie zabezpieczyć środki na te cele? 

W górę poszło 11 rąk.

Obwodnica ma biec wzdłuż torowiska. Będzie łączyć drogę krajową nr 63 (wyjazd w stronę Giżycka) z wojewódzką 650-tką (wyjazd w stronę Gołdapi). Przetnie aleję Wojska Polskiego.

 

Nowy projekt Pomnika Niepodległości:
uniwersalna symbolika, nowoczesna forma

 

Gośćmi radnych 27 września byli przedstawiciele społecznego komitetu budowy Pomnika Niepodległości w Węgorzewie. Temat wystąpienia (na gorąco włączonego do porządku obrad): prezentacja nowego projektu pomnika. Przypomnijmy, że pierwszy projekt przedstawiony przez społeczników miał być posągiem Józefa Piłsudskiego na koniu. Pomysł podczas majowej sesji wywołał dyskusję, zdania radnych na ten temat były podzielone. Tym razem projekt przygotował Bernard Nowosad ze Stawek. Trzy betonowe słupy, symbolizujące trzy zabory, pod którymi znajdowały się ziemie I Rzeczypospolitej, zwieńcza podświetlony element z polerowanego kamienia − symbol niepodległego, zjednoczonego państwa. Obiekt, zgodnie z ostatnimi ustaleniami radnych, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Węgorzewie i członków komitetu, miałby stanąć na placu przy ulicy Grunwaldzkiej.

− Aby pomnik prezentował się dobrze, konieczne będzie tło z nasadzeń, przesłaniające pomarańczowe i różowe bloki wokół − sugeruje autor projektu.

Przedsięwzięcie realizowane jest z datków społecznych. 

 

 

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Węgorzewie

25 października. Zapraszamy

 

(as/BP)
Fot. Anna Styrańczak (BP/UM)

Opublikowano: 28 września 2017 15:19

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 4659

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl