Spotkanie informacyjne: nowe druki, wzory ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym

 (link otworzy duże zdjęcie)

31 stycznia (piątek) w godz. 15:30 – 18:00 w węgorzewskim Urzędzie Miejskim odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych.

Temat spotkania – Nowe druki/wzory ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym:

  • a. omówione zostaną nowe zasady, których jedną z ważniejszych i mogących mieć duży wpływ na działania zarówno samorządu jak i NGO jest „rozliczanie za rezultaty”;
  • b. wyjaśnimy zasady angażowania wkładu rzeczowego i osobowego do projektu;
  • c. objaśnimy zasady i terminy ponoszenia wydatków;
  • d. zasady przesunięć między pozycjami kosztorysowymi w budżecie;
  • e. jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?
  • f. obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji;
  • g. ponoszenie wydatków podczas realizacji zadania. 

Informacja o prowadzącym
Wojciech Jankowski – doradca, animator w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie w projekcie OWIES Elbląg, doradca, animator w Centrum Organizacji Pozarządowych, autor i koordynator wielu projektów, przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego, wiceprzewodniczący Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Iławskiego.
Wieloletni pracownik Gminy Miejskiej Iława, pełniący rolę pełnomocnika Burmistrza Miasta Iławy do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz koordynator, doradca programów: dotacyjnych Działaj Lokalnie i Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie. Ekspert ds. ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Od kilkunastu lat prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych w Powiecie Iławskim wspierając również lokalne samorządy w dobrej współpracy z NGO. Ukończył szkoły: animatorów społecznych ESWIP oraz animatorów społecznych Ekonomii Społecznej - FISE.

Urząd Miejski w Węgorzewie 

Opublikowano: 30 stycznia 2020 07:09

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 695

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl