Zapraszamy do udziału w konkursie na logo Węgorzewa z okazji Jubileuszu 450-lecia Miasta Węgorzewa

 (link otworzy duże zdjęcie)

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego logo. Logo będzie wykorzystywane przez Gminę Węgorzewo w jubileuszowym 2021 roku we wszystkich materiałach i gadżetach promocyjnych, materiałach informacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych gminy oraz innych drukach i nośnikach według potrzeb. Znak ma posiadać wysokie walory artystyczne i użytkowe. Logo wraz z opisem użytej symboliki, koloru i kontekstu powinno jednoznacznie kojarzyć się z historią Węgorzewa.

  • Konkurs ma charakter jednoetapowy, otwarty. Mogą wziąć w nim udział graficy,  projektanci, artyści plastycy, studenci i absolwenci uczelni wyższych, pasjonaci itp. – pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby prawne i podmioty nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:
A) działać jako symbol,
B) budzić dobre skojarzenia z warunkami naturalnymi, dziedzictwem historycznym,
kulturą, itp.,
C) być niepowtarzalna i oryginalna,
D) być łatwa do rozpoznania i zapamiętania,
E) być niezależna od środków powielania (uniwersalna) i łatwo skalowalna.

Każdy projekt powinien być wykonany w wersji kolorowej oraz czarno-białej.

  • Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać lub złożyć do 16.08.2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6.09.2020 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 13.09.2020 r. na stronie internetowej Gminy Węgorzewo (www.wegorzewo.pl) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy w załącznikach poniżej

 

Emilia Fedusio-Baran/UM w Węgorzewie 

Opublikowano: 23 czerwca 2020 08:06

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Regulamin konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Węgorzewa z okazji Jubileuszu 450-lecia Miasta Węgorzewa. [78.57 KB]

Formularz zgłoszeniowy do konkursu [64.96 KB]

Wyświetleń: 326

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl