Jakie mamy efekty współpracy z partnerami z Rotenburga (Wümme) ?

 (link otworzy duże zdjęcie)

To był temat dzisiejszego spotkania w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie u Burmistrza Węgorzewa Krzysztofa Kołaszewskiego, który gościł pana Ulfa Buschmanna - dziennikarza z Bremy, północne Niemcy. Pan Buschmann pisze artykuły min. dla Rotenburger Kreiszeitung. Celem zebrania informacji na temat współpracy zagranicznej partnerów z Polski i Niemiec pan Buschmann zaplanował odwiedzenie kilku polskich miast, w tym Gdańsk, Malbork, Kwidzyń oraz Węgorzewo.

Z uwagi na tematy, które planował poruszyć pan Ulf Buschmann tj. min.;

- jakie znaczenie ma współpraca z Powiatem Rotenburg w dziedzinie kultury, w obszarze społeczno-gospodarczym;

- na jakich głównych zadaniach skupiają się partnerzy ;

- jakie są perspektywy tej współpracy ,

do Urzędu Miejskiego w Węgorzewie na spotkanie z panem Ulfem Buschannem przybyli; pani Barbara Dawcewicz - Pełnomocnik Starosty Węgorzewskiego ds. promocji, kontaktów zagranicznych i sportu; nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących, którzy od 25 lat zajmują się polsko-niemiecką wymianą młodzieży tj. pani Ewa Zawadka oraz pan Karol Kępka; przedstawiciel Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury pan Piotr Wagner, który pracuje głównie przy tematach dotyczących rekonstrukcji pałacu Lehndorfów w Sztynorcie.

Podczas spotkania dyskutowano głównie o realizowanych przedsięwzięciach z partnerami z Rotenburga ( Wümme) , w tym wymianie przedstawicieli partnerskich samorządów i młodzieży,
o formach i rodzaju dotychczasowej pomocy dla mieszkańców powiatu węgorzewskiego ze strony partnerów z Niemiec, a także wymiernych efektach tej współpracy.

Pan Krzysztof Kołaszewski – Burmistrz Węgorzewa w swej wypowiedzi nawiązał do historii naszego regionu, kwestii powojennej emigracji i przesiedleń, skutków społecznych i ekonomicznych tych działań, podkreślając w odniesieniu do nich pozytywne efekty wynikające z dotychczasowej współpracy i kontaktów zarówno z mieszkańcami wschodu jak i zachodu. Ponadto Burmistrz Węgorzewa podkreślił, że planowane inwestycje i projekty dotyczące XVII-wiecznego pałacu rodu Lehndorffów w Sztynorcie mogą przynieść wymierne efekty gospodarcze i społeczne w najbliższej przyszłości.

Pan Piotr Wagner opowiedział o dotychczasowych przedsięwzięciach realizowanych w tym obiekcie min. wyremontowanych pomieszczeniach i zabezpieczeniu budynku przed wilgocią oraz
o działaniach podejmowanych przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury, realizującą w Polsce kilkanaście projektów, spośród których najważniejszy jest projekt renowacji pałacu w Sztynorcie. Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury stara się o pozyskanie norweskich funduszy, które miałyby trafić właśnie do siedziby rodu Lehndorffów w Sztynorcie. Gmina Węgorzewo aktywnie wspiera działania fundacji, a także otwiera furtki współpracy z innymi podmiotami.

Nauczyciele ZSO tj. pani Ewa Zawadka i pan Karol Kępka opowiedzieli o realizowanej od 1994 polsko-niemieckiej wymianie młodzieży, o obszarach tej wymiany i zagadnieniach poruszanych podczas tych wzajemnych wizyt, a także o nawiązanych trwałych relacjach pomiędzy młodzieżą z powiatu węgorzewskiego i powiatem Rotenburg ( Wümme).

Pani Barbara Dawcewicz, która zajmuje się współpracą zagraniczną z ramienia Powiatu Węgorzewskiego (porozumienie o współpracy z Powiatem Rotenburg Wümme zostało zawarte 11 września 2004 r.) powiedziała, że od tego czasu wydarzyło się wiele pozytywnych działań min.;

• każdego roku odbywa się wymiana młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie,

• realizowana jest współpraca członków Stowarzyszenia Niemieckiego "Mamry" z siedzibą w Węgorzewie i Niemieckiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Węgorzewskiej w Rotenburgu,

• Gimnazjum im. A. Helwinga w Węgorzewie otrzymało wsparcie finansowe na rozbudowę, w którym to ( obecnie SP nr 1) jest również siedziba Stowarzyszenia Niemieckiego "Mamry",

• Stowarzyszenie „Ojcowizna” otrzymało dofinansowanie z Rotenburga na odbudowę Kolumny Kalskiej (pomnik),

• Stowarzyszenie z Rotenburga przekazało 4000,00 PLN na leczenie uczennicy Gimnazjum Joanny Matusiewicz,

• chroniony jest cmentarz żołnierzy niemieckich z I i II wojny światowej ( miejsce widokowe nd jez. Święcajty),

• składane są wzajemne wizyty przedstawicieli obu samorządów z okazji Dni Węgorzewa organizowanych w Rotenburgu oraz w Węgorzewie, jubileuszy i świąt obchodzonych w obu powiatach,

• funkcjonuje Stacji Johanitów Węgorzewie ( darmowe leki i art. prozdrowotne i medyczne),

• Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie otrzymał z Rotenburga wsparcie rzeczowe w postaci mebli, drzwi, łóżek szpitalnych itp.

• nawiązana została współpraca Straży Pożarnych z Węgorzewa i Rotenburga,

• Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie współpracuje z przedstawicielami Rotenburga w obszarze kultury i historii,

• odbywa się współpraca w zakresie ochrony zdrowia prowadzona przez Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie,

• corocznie w powiecie węgorzewskim organizowane są wizyty studyjne dla członków FDP/CDU i przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych.

Ponadto, dodała pani Barbara Dawcewicz, coraz więcej gości z Niemiec w średnim wieku i młodszych odwiedza powiat węgorzewski korzystając z usług okołoturystycznych, w tym z tras rowerowych (Green Velo) i jezior, hoteli, pensjonatów, restauracji, barów, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju gospodarczego powiatu. Mieszkańcy powiatu z kolei od wielu już lat pracują
w Niemczech, a zarobione środki inwestują w infrastrukturę mieszkaniową i okołoturystyczną.

Jak widać efektów współpracy jest sporo i to bardzo znaczących. Mamy nadzieję, że pan Ulf Buschmann będzie miał o czym pisać w swojej relacji. Oczywiście obiecał wszystkim uczestnikom spotkania, że wyśle swój materiał celem zapoznania się z jego treścią.

 

Informacja Barbara Dawcewicz - Pełnomocnik ds.Pełnomocnik Starosty ds. promocji, kontaktów zagranicznych i sportu fot. Izabela Dołęga

Opublikowano: 21 września 2020 13:49

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 361

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl