„Wspieraj Seniora” - informacje o programie wspierającym ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70. roku życia

 (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, przygotowało program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70. roku życia pt. „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w perspektywie kilku najbliższych tygodni ograniczą swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostaną w domu oraz nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:
1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażania wirusem COVID-19,
2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70. roku życia.
Seniorzy 70+, którzy potrzebują wsparcia w ramach programu „ Wspieraj Seniora” proszeni są o kontakt pod numer telefonu: 22 505 11 11 od poniedziałku do niedzieli. Osoba z infolinii przekaże numer telefonu Seniora do ośrodka pomocy społecznej w Jego gminie. Seniorzy czekają na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z nimi i ustali wszystkie szczegóły udzielenia wsparcia.

 

INFOLINIA

22 505 11 11

Jest czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 - 21:00.Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie 


Opublikowano: 17 listopada 2020 08:45

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 406

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl