Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty

 (link otworzy duże zdjęcie)

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty. PNWM dotuje spotkania młodzieży tak różnorodne w tematyce i formie, jak różnorodne są zainteresowania młodych ludzi – od warsztatów teatralnych przez międzyszkolne projekty ekologiczne po mecze hokeja na trawie. Dla organizatorów tych spotkań – nauczycieli, pedagogów i animatorów – PNWM przeprowadza szkolenia, konferencje i seminaria oraz wydaje publikacje.

PNWM jest partnerem dla szkół, organizacji, inicjatyw młodzieżowych oraz instytucji pracujących na rzecz młodzieży. Wspiera je w kreowaniu spotkań. Udziela dotacji, informuje, doradza i organizuje szkolenia. Polsko-niemieckie spotkania młodzieży są bardzo różnorodne, podobnie jak zainteresowania młodych ludzi w obu krajach. Dlatego też PNWM dofinansowuje projekty o różnej tematyce, różnych formach realizacji i różnych koncepcjach pedagogicznych. Spotkania polsko-niemieckie są dla młodych ludzi okazją do zaangażowania się, partycypacji i współdecydowania. Dodają im pewności siebie oraz wspierają ich rozwój osobisty.

Co trzy lata PNWM określa obszar tematyczny, który jest szczególnie aktualny i istotny w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży. W tym okresie PNWM intensywnie podejmuje i popularyzuje go w swojej działalności, zarówno programowej, jak i dotacyjnej.

Poprzez nowy temat przewodni „U mnie i u ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie” PNWM zachęca do działań, które sprawią, że polsko-niemiecka wymiana młodzieży na stałe wpisze się w lokalny krajobraz po obu stronach. 

Program „Spotkania młodzieży w ramach polsko-niemieckich partnerstw gmin i powiatów”  przeznaczony jest dla gmin i powiatów partnerskich z Polski i Niemiec, w których spotkania młodzieży odbywają się rzadko lub wcale nie mają miejsca. Program składa się z trzech etapów: spotkania sieciującego w maju 2021 roku, realizacji projektów w latach 2021-2022 i spotkania zamykającego jesienią 2022 roku. Termin zgłoszeń: 31 stycznia 2021 roku.

Konkurs o VII Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2021-2023 pod hasłem „U mnie i u ciebie: wymiana młodzieży lokalnie” kierowany jest do szkolnych i pozaszkolnych organizacji i instytucji pracujących z młodzieżą na najciekawsze projekty polsko-niemieckie zajmujące się tematyką lokalną. Nabór do konkursu zostanie ogłoszony 19 października 2020 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Źródło: pnwm.org. Opr. Emilia Fedusio-Baran/UM w Węgorzewie  

 

Opublikowano: 29 października 2020 08:59

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

PNWM ulotka partnerstwa [1.51 MB]

Wyświetleń: 127

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl