Trwa Powszechny Spis Rolny 2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

Powszechny Spis Rolny odbywa się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. W spisie będa zbierane informacje m.in. o: osobach kierujących gospodarstwem, wkładzie pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturze dochodów gospodarstwa domowego, działalności innej niż rolnicza prowadzonej w gospodarstwie rolnym, typie własności użytków rolnych, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowiu zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich, ciągnikach i maszynach rolniczych, nawożeniu itp.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych przez:
• samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),
• telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99.

Dodatkowo w każdym urzędzie gminy dostępne będzie miejsce spisowe, gdzie można wypełnić formularz internetowy. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie – telefonicznie lub bezpośrednio.

Wyniki spisu rolnego pozwolą dowiedzieć się, jak rozwinęło się polskie rolnictwo w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą polskim rolnikom i rządowi podejmować trafne decyzje, poparte analizą wiarygodnych danych, których dostarcza statystyka publiczna. Wyniki spisu rolnego będą również wykorzystane przez Komisję Europejską do ustalenia wielkości dotacji dla obszarów wiejskich w krajach członkowskich.

Potrzebujesz informacji?
Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. 

Źródło: spisrolny.gov.pl. Opr. Emilia Fedusio-Baran/UM w Węgorzewie 

Opublikowano: 26 listopada 2020 05:18

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 148

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl