Zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Śródmieście”

Burmistrz Węgorzewa, informuje, że zamierza przystąpić do zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Śródmieście” uchwalonego przez Radę Miejską w Węgorzewie uchwałą Nr XVII/124/2011 z dnia
30 listopada 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 335 z dnia 25 stycznia 2012 r.)

W celu określenia granic obszarów objętych zmianą planu zainteresowanych prosimy o składanie wniosków tej sprawie.

Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 23.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie z/s 11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3 /I piętro/ pok. 38 – Sekretariat.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

UWAGA: Niezłożenie wniosku w tym terminie skutkuje tym, że po rozpoczęciu procedury planistycznej wnioski z terenu nie objętego granicami zmiany planu nie będą rozpatrywane w ramach niniejszej procedury.

 

Opublikowano: 14 lutego 2018 15:10

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Wyświetleń: 341

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl