Komunikat o publikacji oferty realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania publicznego: "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku" zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450).

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nazwa oferenta: ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFCA WĘGORZEWO

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): "Letni obóz szkoleniowy dla animatorów środowisk polskich w Mołdawii"

Termin realizacji zadania: od 15.06.2018 r. do 10.09.2018r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 2 600 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Sekretariatu Urząd Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, lub drogą elektroniczną: danuta.abramowicz@um.wegorzewo.pl w terminie do dnia 18.04.2018 r.

 

Opublikowano: 11 kwietnia 2018 14:52

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Miejski w Węgorzewie

Załączniki:

Uproszczona oferta zealizacji zadania publicznego [7.39 MB]

Wyświetleń: 163

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl