W najbliższą środę sesja Rady Miejskiej w Węgorzewie. Zapraszamy!

 (link otworzy duże zdjęcie)

Maj węgorzewscy radni miejscy pożegnają trzydziestą piątą sesją w tej kadencji. W najbliższą środę (31 maja) zapraszamy do sali konferencyjnej urzędu miejskiego (II piętro; ul. Zamkowa 3 w Węgorzewie), tradycyjnie na godz. 12.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XXXIV/2017 z 26 kwietnia 2017 r.

4. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.

5. Informacja o pracy burmistrza za okres międzysesyjny.

6. Wystąpienie przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.

7. Informacja o działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Węgorzewie.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Zapytania sołtysów i przewodniczących samorządu.

10. Informacja o pracy stałych komisji rady (gospodarczej, spraw społecznych i rewizyjnej).

11. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2017 roku.

12. Informacja na temat sytuacji ekonomicznej i finansowej spółki Ciepłownie Miejskie w Węgorzewie. Plany inwestycyjne.

13. Informacja na temat współpracy gminy Węgorzewo z miastami partnerskimi. Plan działań na 2017 rok.

14. Analiza wykorzystania dotacji w 2016 roku przyznanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

15. Analiza realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.

16. Informacja o ofercie wakacyjnej dla dzieci i młodzieży z gminy Węgorzewo.

17. Powzięcie uchwał w sprawie:

 

  1. przekazania propozycji zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Zarządu Powiatu w Węgorzewie,
  2. przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzewo na lata 2016-2019 z perspektywą do 2021 r.,
  3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2017-2020,
  4. zmian w budżecie gminy Węgorzewo na rok 2017 .

 

15. Sprawy różne i informacje

 

Porządek sesji także do pobrania w formie PDF w załączniku poniżej

(as/BP)
Fot. Anna Styrańczak (BP/UM)

Opublikowano: 25 maja 2017 16:04

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Sesja Rady Miejskiej w Węgorzewie, 31 maja [589.09 KB]

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 554

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl