Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów. Dowiedz się, o jakie środki i na jaki cel możesz aplikować

 (link otworzy duże zdjęcie)

Kolejne bezpłatne spotkanie, na które zaprasza Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku: tym razem adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, osi 5: środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów (gospodarka odpadowa, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona różnorodności biologicznej, bezpieczeństwo Warmii i Mazur).

Spotkanie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych, a także do przedsiębiorstw, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (działających w publicznym systemie ochrony zdrowia), Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych, jednoste sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, organizacji pozarządowych. Poprowadzi je przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wśród tematów możliwości aplikowania o środki unijne (m.in. typy projektów, limity i ograniczenia w realizacji projektów, zasady kwalifikowalności wydatków w projekcie, forma, termin i miejsce złożenia wniosku), najważniejsze zapisy, formy zabezpieczenia umowy, możliwości dokonywania zmian w projekcie, wypełnianie wniosków krok po kroku.

 

Termin: 8 lutego w godzinach 10.00-13.00, miejsce: Park Naukowo-Technologiczny, ul. Podmiejska 5.

Formularze zgłoszeniowe do 5 lutego (do godz. 14.00) ślijcie na adres lpielk@warmia.mazury.pl (organizatorzy odeślą potwierdzenie). Osoby z niepełnosprawnościami proszone są o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach

Formularz do pobrania poniżej

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
ul. Kajki 10; 19-300 Ełk
tel.: 87 610 07 77, 87 734 11 10/09
e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl


(Monika Zalewska; Departament Koordynacji Promocji/Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku) 

 

Opublikowano: 29 stycznia 2018 14:51

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy [522.63 KB]

agenda 08 02 2018 [361.21 KB]

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 412

Wszelkie prawa zastrzeżone © Urząd Miejski w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl